Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

om oss

Hva er landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Landsmøtet bestemmer hvilke saker foreningen skal jobbe med den neste treårsperioden.

Det kan være saker som er av strategisk betydning for foreningen, prioriterte arbeidsoppgaver, foreningens politikk, organisasjonsoppbygging, rammebudsjett for den neste treårsperioden, m.v.

Landsmøtet velger også foreningens hovedstyre, som styrer foreningen mellom landsmøteperiodene, i tillegg til kontrollkomite og valgkomite.

Hva innebærer det å være delegat på landsmøtet?

Å være delegat betyr å være representant for foreningens medlemmer på landsmøtet, som er øverste besluttende organ i foreningen.

Som delegat på landsmøtet er du en av de øverste organisasjonstillitsvalgte medlemmene i foreningen og har mulighet til å påvirke utviklingen av foreningens arbeid den neste treårsperioden.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:

  • Hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
  • Hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • Hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
  • Hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
  • Hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom