Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Alle yrkesaktive medlemmer, fylkestillitsvalgte og lokale tillitsvalgte kan melde sin interesse for å være delegater på landsmøtet. I tillegg kan studentmedlemmer være studentdelegater.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Du trenger ikke å ha vært aktiv i foreningen eller ha annen organisasjonserfaring for å være delegat.

De som velges til delegater, vil få nødvendig innføring i hvordan et landsmøte foregår og i sakene som skal behandles.

Hvordan blir man delegat?

For ordinære medlemmer:

Det er fylkesavdelingene i Samfunnsviterne som utgjør valgkretsene i foreningen, og det er ditt bosted som avgjør hvilken fylkesavdeling du tilhører. Valg av delegater til landsmøtet skjer på fylkesavdelingenes årsmøter, der alle medlemmer inviteres til å delta.

Fylkesavdelingene har et visst antall delegater hver, beregnet ut fra medlemstallet i hver enkelt fylkesavdeling. Delegatene skal være representative for arbeidssektorene stat, kommune, Spekter helse og privat sektor i hver fylkesavdeling.

Du har fått e-post fra din fylkesavdeling med invitasjon til å stille som delegat. I denne e-posten forklares det hvordan du kan melde din interesse til å stille som delegat fra fylkesavdelingen og hvordan valg av de som har meldt seg i din fylkesavdeling skal gjennomføres.

Du kan også melde din interesse for å være delegat ved å sende e-post til [email protected]. Sekretariatet vil da sende din henvendelse videre til din fylkesavdeling.

For studentmedlemmer:

Studentmedlemmene i foreningen kan stille med fem egne studentdelegater på landsmøtet; studentobservatøren til hovedstyret samt fire studentmedlemmer.

Er du studentmedlem i Samfunnsviterne, kan du melde din interesse for å være studentdelegat til studentutvalget via sekretariatet ([email protected]). Det er studentutvalget som velger studentmedlemmer til å fylle studentdelegatplassene.

Les mer i vedtektenes (§ 4 Landsmøtet).

Finn ut hvor mange delegater din fylkesavdeling kan sende til landsmøtet her!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom