Placeholder: ArticlePage : Article Top
Siv M. Sangolt og Espen Nordgård Jakobsen
Samfunnsviternes landsmøte har valgt nytt hovedstyre for perioden 2023-2025. Espen Nordgård Jakobsen blir ny leder, mens Siv M. Sangolt blir ny nestleder. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Landsmøtet

Landsmøtet har valgt Samfunnsviternes nye hovedstyre

Under Samfunnsviternes landsmøte 16. - 17. november 2022 ble det valgt et nytt hovedstyre for perioden 2023-2025. Espen Nordgård Jakobsen blir ny leder i foreningen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Nytt styre i Samfunnsviterne ble valgt på landsmøtet den 17. november.

Hovedstyret består av leder, nestleder, seks ordinære styremedlemmer, fem vararepresentanter og en studentobservatør.

Styrerepresentanter for perioden 2023-2025 er følgende:

Leder: Espen Nordgård Jakobsen
Nestleder: Siv M. Sangolt

Styremedlemmer:
Dag Kristiansen
Liv Isaksen
Trondar Lien
Astrid Høgestøl
Tobias Bade Strøm
Kjerstin Tobiassen

1. vara: Torunn Helle
2. vara: Benjamin Gideon Schrøder
3. vara: Marit Vorren
4. vara: Jens Martin Vesterås
5. vara: Benedicte Yvonne Klausen

Studentobservatør: Emilie Hatlenes Endal (valgt av studentutvalget)

Det nye styret tiltrer 1. januar 2023.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom