Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Merete Nilsson valgt til leder av Samfunnsviterne

Merete Nilsson fra Trondheim er av landsmøtet 2019 gjenvalgt som leder av Samfunnsviterne for perioden 2020-2022.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Nilsson var 1. varamedlem i hovedstyret i perioden 2012-2013 og ble av landsmøtet 2013 valgt til nestleder for perioden 2014-2016. I 2015 ble hun konstituert leder og har siden 2017 vært leder av foreningen.

Nilsson har tidligere vært fylkesleder i Trøndelag og har flere års erfaring som lokal tillitsvalgt. Nilsson har hovedfag i spesialpedagogikk og har arbeidet mange år som enhetsleder for PP-tjenesten. 

Satsingsområder

– Jeg er opptatt av at Samfunnsviterne skal være den foretrukne fagforeningen for humanister og samfunnsvitere. Fortsatt medlemsvekst er derfor viktig. Å bli større gir også større innflytelse. For å bli større må vi være relevante. Derfor vil organisasjonsutvikling og profesjonalisering være et viktig satsingsområde også i kommende periode, sier Nilsson.

– Målsettingen med alt vi gjør må være å sikre medlemmene våre best mulig lønn og arbeidsvilkår. Jeg er derfor opptatt av at vi skal ha medlemsservice og medlemstilbud med høy kvalitet og gode opplæringstilbud for tillitsvalgte, sier Nilsson.

– Som fagforening bør vi også være en tydelig samfunnsaktør. Våre fag er betydningsfulle for at vi skal kunne løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Det er i samspillet mellom teknologiutviklingen og kunnskap om mennesker og samfunn løsningen på de store samfunnsutfordringene vi står overfor finnes, sier Nilsson.

– Vi har hatt landsmøte med mange konstruktive diskusjoner. Jeg gleder meg til å ta fatt på det videre arbeidet med det nye hovedstyret, sier Nilsson.

Erik F. Øverland er av landsmøtet valgt til nestleder i foreningen for perioden 2020-2022. Øverland er magister i sosiologi og med doktorgrad i fremtidsstudier. Øverland arbeider i Kunnskapsdepartementet, der han er hovedtillitsvalgt for Samfunnsviternes lokallag.

Øvrige medlemmer av hovedstyret 2020-2022:

Dag Kristiansen (Oslo og Akershus)
Terje Møien (Oslo og Akershus)
Siv Sangolt (Hordaland)
Gry Jordet Kibsgaard (Trøndelag)
Atle Reiertsen (Troms)
Torunn Helle (Oslo og Akershus)

Varamedlemmer til hovedstyret 2020-2022:

1. vara Tobias Bade Strøm (Oslo og Akershus)
2. vara Trondar Lien (Buskerud, Vestfold og Telemark)
3. vara Ingeborg Skjølingstad (Rogaland)
4. vara Marius Kjørmo (Hordaland)
5. vara Olav Elling Gausdal (Møre og Romsdal)

Det nye hovedstyret tiltrer 1. januar 2020.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom