Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

LANDSMØTET

Sakspapirer til landsmøtet 2022

Her finner du PDF-versjoner av alle sakspapirer til Samfunnsviternes årsmøte som ble avholdt 16.-17. november 2022.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Program for PREMISS og landsmøtet 2022

Delegater på landsmøtet 2022:
Oversikt over delegatfordelingen
Liste over delegater

LM-sak 1-22 Konstituering

LM-sak 2-22 Samfunnsviternes beretninger 2019-2021:

LM-sak 2.1-22 Samfunnsviternes årsberetning 2019
Vedlegg til LM-sak 2.1-22: Samfunnsviternes årsberetning 2019

LM-sak 2.2-22 Samfunnsviternes årsberetning 2020
Vedlegg til LM-sak 2.2-22: Samfunnsviternes årsberetning 2020

LM-sak 2.3-22 Samfunnsviternes årsberetning 2021
Vedlegg til LM-sak 2.3-22: Samfunnsviternes årsberetning 2021

LM-sak 3-22 Samfunnsviternes årsregnskap 2019-2021:

LM-sak 3.1-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2019
Vedlegg til LM-sak 3.1-22: Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2019

LM-sak 3.2-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020
Vedlegg til LM-sak 3.2-22: Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2020

LM-sak 3.3-22 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021
Vedlegg til LM-sak 3.3-22: Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2021

LM-sak 3.4 Revisorberetning 2019

LM-sak 3.5 Revisorberetning 2020

LM-sak 3.6 Revisorberetning 2021

LM-sak 4-22 Kontrollkomiteens rapport

LM-sak 5-22 Status

LM-sak 6-22 Innkomne saker og forslag:
LM-sak 6-22 Innkomne saker og forslag (sakene 6.1-22 til og med 6.15-22, samlet)
Vedlegg til LM-sak 6.15-22 Notat fra Advokatfirmaet Fremmer (separat vedlegg)

LM-sak 7-22 Foreningens organisasjonsstruktur
Vedlegg 1 til LM-sak 7-22: Referansegruppens rapport 2022
Vedlegg 2 til LM-sak 7-22: Evaluering av valgordninger
 
LM-sak 7.2-22 Vedtektsendring § 15 Samfunnsviteren (ny)
Vedlegg til LM-sak 7.2-22: Redaksjonsrådets rapport (ny)

LM-sak 8-22 Prioriterte satsingsområder 2023-2025

LM-sak 9-22 Samfunnsviternes rammebudsjett 2023-2025

LM-sak 10-22 Valg

- Gjeldende vedtekter for Samfunnsviterne - vedtatt på landsmøtet 2019
- Protokoll fra Samfunnsviternes landsmøte 2019
- Reiseregningsskjema

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom