Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Tillitsvalgt: Veien mot landsmøtet

Hva kan jeg som tillitsvalgt gjøre i forbindelse med landsmøtet?

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Inviter medlemmene dine til medlemsmøter for å diskutere med dem hva de er opptatt av og hva de ønsker at Samfunnsviterne skal jobbe med i den neste treårsperioden.

Send inn forslag til landsmøtesaker til hovedstyret. Skriv et kort notat om hva saken dreier seg om, hva dere ønsker at landsmøtet skal behandle og en kort begrunnelse for forslaget. Dette sender dere inn på e-post til [email protected]. Generalsekretæren i Samfunnsviterne legger alle innsendte saker fram for hovedstyret, som behandler sakene og forbereder saker for landsmøtet. Frist for innsending av landsmøtesaker er 21. september 2022.


Interessert i å stille som delegat? Les også denne artikkelen om hvem som kan stille som delegater på landsmøtet.

Foreslå kandidater til styrende verv i foreningen. Landsmøtet skal velge foreningens øverste representanter – hovedstyre, kontrollkomité og valgkomité – for den neste treårsperioden. Siste frist for å komme med forslag til valgkomiteen er 1. september 2022. Les mer om valgkomiteens arbeid her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom