Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Landsmøte

Underlagsmateriale: Landsmøtesak om foreningens organisasjonsstruktur

Her finner du PDF-er med underlagsmateriale til landsmøtesaken om organisasjonsstrukturen i Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedlegg til referansegruppens rapport
Samfunnsviternes interessentanalyse i 2021
Plan for kommunikasjon, involvering og framdrift for organisasjonsutviklingsarbeidet
Medlemsundersøkelsen i 2021
Oppsummering av fokusgrupper for lokale tillitsvalgte
Oppsummering av fokusgrupper for unge/nye medlemmer/arbeidstakere
Oppsummering av fokusgrupper for medlemmer i privat sektor
Oppsummering av fokusgrupper for studenter
Intervjuguide til fokusgrupper for lokale tillitsvalgte
Intervjuguide til fokusgrupper for unge/nye medlemmer/arbeidstakere
Intervjuguide til fokusgrupper for medlemmer i privat sektor
Intervjuguide til fokusgrupper for studenter
Oppsummering av innspill fra workshops i regi av fylkesavdelinger og lokallag
Sekretariatets presentasjon av innsiktsarbeidet
Innspill fra arbeidslivsutvalget i møte 9. februar
Skisse fra medlem i referansegruppen Thomas Bartholdsen i møte 9. februar

Vedlegg til evaluering av valgordninger
Medlemmenes deltakelse på årsmøter i fylkesavdelingene 2021-2022
Medlemmenes deltakelse på fylkesavdelingsarrangementer 2020-2021
Avklaring fra fylkesledermøtet til sekretariatet om deltakelse i delegatsvalg 2022
Veileder om gjennomføring av ordinære årsmøter med valg av delegater
Veileder om gjennomføring av pilot for direkte digitale valg av delegater

Øvrige vedlegg
LM-sak 7- 2019: Organisasjon- og vedtektsendringer
Rapport fra arbeidsgruppe med fylkesledere og leder om oppfølging av LMs føringer om organisasjonsutvikling, august 2020.
Hovedstyrets foreløpige vurderinger av referansegruppens anbefalinger til diskusjon med rådgivende organer, mars 2022.
Oppsummering av innspill fra fylkeslederne og Arbeidslivsutvalget til hovedstyrets foreløpige vurderinger av referansegruppens anbefalinger, mars 2022.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom