om oss

Samfunnsviternes samepolitiske nettverk / Servodatdiehttiid sámepolitihkalaš fierpmádat

Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet. / Fierpmádaga ulbmil lea čohkket miellahtuid, geat beroštit sámi kultuvrras, vuoigatvuođain ja hástalusain mat laktásit bargoeallimii.