sekretariatet

Forhandlings- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med foreningens samfunns-, arbeidslivs- og fagpolitikk, med utredninger og høringer, tariffarbeid, fag og analyse. Avdelingen har ansvar for tillitsvalgtopplæring og oppfølging av de tillitsvalgte, samt faglige arrangementer for medlemmer generelt og tillitsvalgte spesielt.

Jan Olav Birkenhagen

Jan Olav Birkenhagen

forhandlingssjef/leder forhandlings- og org.avd

job@samfunnsviterne.no
Telefon: 952 51 984