Placeholder: PersonPage : Header

sekretariatet

Forhandlings- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med foreningens samfunns-, arbeidslivs- og fagpolitikk, med utredninger og høringer, tariffarbeid, fag og analyse. Avdelingen har ansvar for tillitsvalgtopplæring og oppfølging av de tillitsvalgte, samt faglige arrangementer for medlemmer generelt og tillitsvalgte spesielt.

Placeholder: PersonPage : Content
Jan Olav Birkenhagen

Jan Olav Birkenhagen

forhandlingssjef/leder forhandlings- og org.avd

[email protected]
Telefon: 952 51 984