En mann og en dame sitter ved siden av hverandre. Kvinnen ser på PC-skjermen og smiler. Mannen ser på henne og smiler.
Pensjon er penger du skal leve av når du blir gammel. Derfor er det viktig at du tenker på pensjonen din så tidlig som mulig. Foto: Shutterstock.

rabatter og avtaler

Fem grunner til å velge vår pensjonsavtale med Kron

Som medlem av Samfunnsviterne har du tilgang til en av Norges beste pensjonsavtaler og ekstra gode priser på fond og Individuell pensjonssparing (IPS). Her er fem grunner til hvorfor dette er et spesielt godt tilbud for deg.

Publisert: | Sist endret:

1. Mer pensjon for pengene

Egen pensjonskonto betyr at du kan bestemme hvor pensjonen din forvaltes. Dermed har også pensjonsleverandørene økt konkurranse, det innebærer bedre og billigere pensjon til deg.

Medlemsfordelene hos Kron inkluderer:

 • Egen pensjonskonto for deg som jobber i privat sektor og har innskuddspensjon.
 • Fondssparing og individuell pensjonssparing (IPS), som er tilgjengelig for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus eller hvor man jobber.
 • Krons standardavtale “Krons utvalgte indeks» koster 0,17% og alt er inkludert.

Priseksempel på hva et Samfunnsvitermedlem som er i 40-årene og jobber i privat sektor vil spare:

 • Medlemmet vil spare i underkant av 200 kroner hver måned.
 • På grunn av rentes rente-effekt på besparelsen vil medlemmet få mellom 1000 og 2000 kroner mer i måneden som pensjonist.
 • Hvis medlemmet i tillegg benytter deg av rabattene på fondssparing øker dette beløpet ytterligere.

Hvordan kan jeg sjekke hva arbeidsgiver betaler for meg i dag?

Du kan sjekke kostnad og administrasjonsgebyr på din aktive pensjon med arbeidsgiver eller direkte med pensjonsleverandøren de har avtale med. For tidligere oppspart pensjon kan du sjekke hvilken prosent du betaler i gebyrer og hva det utgjør i kroner hos leverandøren hvor pensjonen oppbevares.

Du kan sjekke kostnadene arbeidsgiver betaler for deg på norskpensjon.no. Når du vet hvilken kostnad (prosent) arbeidsgiver betaler blir det også lettere for deg å sammenligne priser.

Dette kan du gjøre på sider som finansportalen.no som er drevet av Forbrukerrådet.  

2. En mer bærekraftig pensjon

 Kron tilbyr en av Norges mest bærekraftige pensjonsløsninger og sørger for at dine investeringer støtter opp om FNs bærekraftsmål.

Selskapene som velges må følge strenge etiske og miljømessige krav. I praksis betyr det at selskaper som driver med våpen, tobakk, alkohol og gambling ekskluderes.

Etter at «verstingene» er sortert ut (såkalt negativ screening), investeres pengene i de 50% beste selskapene innenfor miljø- og samfunnsansvar innenfor hver sektor. Investeringene er spredt over hele verden.

Hvis du ønsker å sette ditt preg på pensjonen kan du også velge å legge ekstra fokus på spesifikke bærekraftsområder. Da fjernes endra flere selskaper, som for eksempel selskaper i olje og gass-sektoren. 

3. En enklere og mer engasjerende kundeopplevelse 

Kron-appens brukervennlige design gjør det enkelt å komme i gang.

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på www.kron.no/pensjon eller laste ned appen i Google Play eller App Store.

Via appen kan du også holde oversikt over hvordan pengene dine utvikler seg. Kron gir daglige oppdateringer på hva som skjer i markedet og hvordan det påvirker dine investeringer. 

4. Sett pensjonen på autopilot eller ta full styring selv

En av de billigste plattformavgiftene på 0,075 %. 

 Hos Kron kan du velge en autopilotløsning hvor Kron ordner alt, men du kan også plukke ut fond selv. Her kan du velge fondspakker basert på ulike temaer og enkeltfond.

Det finnes også et stort utvalg av indeksfond, samt de mest populære fondene innenfor ulike kategorier fra kjente leverandører som KLP, DnB, Nordea, Alfred Berg og Blackrock.

I tillegg til den lave plattformavgiften gir Kron sine fondsrabatter tilbake til deg som kunde. Det er også mulig å kombinere både fondspakker og enkeltfond.

Du vil også få råd underveis hvis du velger fond som ikke er hensiktsmessig for din pensjon.

5. Relevante spareløsninger for alle medlemmer

For deg som jobber i privat sektor

Jobber du i privat sektor, får du tilgang til noen av de beste prisene på markedet. Avtalen med Kron inkluderer da et veldig godt tilbud med rabatter både på egen pensjonskonto, fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS).

Jobber du i privat sektor får du:

 • Egen Pensjonskonto for aktiv sparing fra arbeidsgiver.
 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing.
 • Rabatt på annen fondssparing.
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing.
 • Oversikt over pensjon på en plass.

Her er eksempel for deg som jobber i privat sektor:

 • Anne er 33 år, medlem i Samfunnsviterne og jobber i privat sektor.
 • Hun har en årslønn på 594 000 kroner.
 • Om Anne flytter sin pensjon til Kron* kan hun øke sin månedlige pensjonsutbetaling med cirka 3000 kroner. Ved å spare 1000 kroner i måneden i egen sparing kan Anne øke dette beløpet til 4000 kroner i måneden.

*Eksemplet forutsetter at Anne fortsetter i privat sektor til hun går av med pensjon.

For deg som jobber i offentlig sektor

Hvis du kun jobber i offentlig sektor vil du dessverre ikke kunne benytte pensjonsavtalen hos Kron, men du har tilgang til rabattene på fondssparing og IPS.

Har du pensjon fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor, et såkalt pensjonskapitalbevis, kan du flytte disse til Kron under avtalen.

Jobber du i offentlig sektor får du:

 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing.
 • Rabatt på annen fondssparing.
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing.
 • Oversikt over pensjon på et sted.

Her er et eksempel for deg som jobber i offentlig sektor:

 • Grethe er 40 år og arbeider i offentlig sektor. Hun benytter seg av rabattene på fondssparing.
 • Ved å begynne fondssparing på kroner 2 100 kroner i måneden hos Kron, kan Grethe sitte igjen med 1,3 millioner i total fond-saldo som pensjonist.
 • Sammenlignet med gjennomsnittsprisen på fondsparingen kan dette utgjøre opp til 150 000 kroner mer i pensjon.

Hva om jeg har jobbet i både offentlig og privat sektor?

Her er et eksempel for deg som har jobbet i både privat og offentlig sektor:

 • Morten er 55 år, medlem i Samfunnsviterne og har jobbet ti år i privat sektor. Nå er han offentlig ansatt.
 • Ved å flytte sitt pensjonskapitalbevis fra ti år i privat sektor til Kron, kan Morten få en økt månedlig pensjon som pensjonist på cirka 800 kroner.
 • I tillegg til dette kan han også spe på ekstra ved å benytte seg av de gode rabattene på fondssparing til Samfunnsviterne.

 

For deg som jobber som selvstendig næringsdrivende (AS):
 • Tilbud for pensjon til bedrift (kommer senere).
 • Rabatt på sparing i fond gjennom bedrift.
 • Egen Pensjonskonto for tidligere sparing.
 • Rabatt på annen fondssparing.
 • Rabatt på Individuell pensjonssparing.
 • Oversikt over pensjon på et sted.

Hva om jeg er 24 år gammel og student?

En 24-årig student som benytter seg av rabattene på fondssparing og setter av 300 kroner i månedlig innskudd vil kunne sitte igjen med 780 000 kroner i fondssaldo ved pensjonsalder.

Dette er cirka 100 000 kroner mer enn hva man ville hatt ved å velge en fondsleverandør med standard priser.

Ved å øke beløpet for månedlig sparing ettersom man blir eldre vil man kunne gå enda mer i pluss. 

Slik fungerer egen pensjonskonto rent praktisk

Forvaltningskostnadene på pensjonen er særlig viktig når det gjelder egen pensjonskonto.

Her er et eksempel på hvorfor dette er avgjørende: 

Marie er ansatt i privat sektor og har innskuddspensjon. Arbeidsgiveren hennes sparer 5 % av årslønnen hennes i pensjon og betaler gebyrene fra pensjonsleverandøren. Pensjonssparing via arbeidsgiver er lovpålagt.

Maries arbeidsgiver har en avtale med en pensjonsleverandør som tar 2000* kroner i forvaltningsgebyr per år på det som kalles aktivt pensjonskapital (den totale summen arbeidsgiver har spart til deg som ansatt i bedriften).

Etter å ha sjekket finansportalen.no ser hun at dette er veldig høyt. Som medlem i A+ vil hun i januar kunne flytte all sin pensjon til Kron og få et årlig forvaltningsgebyr på 500* kroner i stedet.

Siden arbeidsgiver er pliktig til å betale forvaltningsgebyret på det aktive pensjonskapitalen betyr det at Marie vil få et mellomlegg på 1500 kroner rett inn på sin pensjonskonto. Dermed får hun faktisk betalt for å flytte pensjonen sin til Kron.

Dette betyr også at besparelsene blir større fra år til år ved å bytte til Kron. Den gode rabatten på den passive pensjonen (fra tidligere arbeidsgivere) gjør også at Marie kommer bedre ut av det ved å ha hele pensjonspotten hos Kron.

*forvaltningskostnaden her er kun et eksempel.

Les mer om tilbudet 

For å se hvilke unike muligheter du har, besøker du denne nettsiden til Kron.