Er det begrensninger på når og hvor ofte man kan bytte leverandør av pensjonskonto?

Publisert:

I utgangspunktet ikke, men det lønner seg å begrense byttene for å sikre best mulig avkastning på pensjonen over lengre tid.