Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Refusjonsskjema

Styremedlemmer, tillitsvalgte, og medlemmer som foretar reiser for Samfunnsviternes regning, kan be om å få refundert utgifter. Her finner du refusjonsskjema og reiseregningsskjema, samt informasjon om refusjonsregler.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviternes refusjons-/reiseregningsskjema 

Skattebetalingsforskriften § 5-6-11 ble endret med virkning fra 1. juli 2014.

Fra 1. juli 2014 ble kravet til at arbeidstaker skal levere originalbilaget til arbeidsgiver som grunnlag for refusjon fjernet. Etter endringen kan arbeidstaker levere bilag og vedlegg elektronisk til arbeidsgiver eller til den som skal utbetale refusjon. For refusjon av utlegg i forbindelse med et arrangement i regi av Samfunnsviterne, kan scannede kvitteringer sendes inn.

Styremedlemmer, tillitsvalgte, og andre som foretar reiser for Samfunnsviternes regning, kan dermed selv skanne bilagene og sende de elektronisk til Samfunnsviterne. Det er heller ikke noe i veien for å ta bilde av kvitteringen og levere bildefilen som grunnlag for refusjon.

Fortsatt krav til bilag                                                                         
Det er fortsatt et krav at levert bilag er i tråd med reglene i bokføringsforskriften, men etter endringen kan bilaget leveres elektronisk. Bokføringsforskriftens krav til innholdet i et bilag er ikke endret.

Utgifter dekkes etter følgende regler:

1. Utgifter til kost og losji dekkes etter regning idet det forutsettes at det utvises nøkternhet. Det må fremgå av kvitteringen hva som er bestilt.

2. Dekning av selve reiseutgiftene skjer etter prisen på rutegående kommunikasjonsmiddel – billigste klasse. Reiser foretatt med fly, tog, buss, båt kreves legitimert med flybillettstamme/billett.

3. Billettløs flyreise bestilt via Ticket faktureres Samfunnsviterne direkte og legitimeres ved reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatt reise med angivelse av: navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt prisen på reisen.
                                                                 
4. Refusjon etter statens bilsatser kan bare skje hvis bruk av privatbil har vært tvingende nødvendig. Foretrekker man å bruke privatbil i andre situasjoner, gis refusjon etter punkt 2. Det skal da vedlegges dokumentasjon på hva dette ville ha kostet.

5. Dekning av utgifter til drosje skal bare skje for kortere reiser og bare dersom man ikke med rimelighet kunne brukt rutegående kommunikasjonsmiddel.

6. Beløpet vil bli satt inn på din bankkonto uten melding.

7. Reiseregning sendes Samfunnsviterne per e-post til [email protected] senest 2 uker etter endt reise.

8. Kvitteringer og bilag stiftes eller skannes og legges ved denne reiseregningen.

9. Ved manglende bilag eller ufullstendig utfylling vil søknaden bli returnert ubehandlet.

Samfunnsviterne er en miljøsertifisert organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn og vi oppfordrer alle deltakere til å reise så miljøvennlig som mulig!


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom