Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

politikkdokumenter

Standpunkter vedrørende midlertidige ansettelser

Her finner du våre standpunkter om midlertidige ansettelser.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedstyret vedtok i sak sak 38-14 Samfunnsviternes standpunkter vedrørende midlertidige ansettelser.

  • Samfunnsviterne mener at fast tilsetting skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

  • Samfunnsviterne ønsker en harmonisering av arbeidsmiljølovens, tjenestemannslovens, universitets- og høyskolelovens og eventuelt andre særlovers regler om midlertidig tilsetting.

  • Samfunnsviterne mener at det kan åpnes for kortvarig midlertidig tilsetting i inntil ett år uten særskilt begrunnelse. Det forutsettes samtidig en innstramming i adgangen til langvarige, midlertidige tilsettinger.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom