Placeholder: ArticlePage : Article Top
Seks hender som holder hverandre over et grønt verdenskart
Vi mener at et bærekraftig samfunn er basert på sunn vekst som kombinerer økonomisk vekst med redusert sosial ulikhet og ressursbruk innenfor økosystemenes tåleevne. Foto: Shutterstock/Black Salmon.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Vi mener

Vår bærekraftspolitikk

Bærekraft for oss kombinerer økonomisk vekst med redusert sosial ulikhet. Slik sikrer vi sunn vekst.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne mener at et bærekraftig samfunn er basert på sunn vekst som kombinerer økonomisk vekst med redusert sosial ulikhet og ressursbruk innenfor økosystemenes tåleevne. Kombineres de tre faktorene, vil man kunne legge til rette for positiv økonomisk, sosial og miljømessig utvikling – reell bærekraft.

I framtidens arbeidsliv må ressursfotavtrykket reduseres. Sunn vekst og grønn næringsutvikling henger tett sammen med en fungerende velferdsstat og kompetente arbeidstakere. For å oppnå dette må den sosiale ulikheten reduseres. Samfunnsvitenskapelig kompetanse spiller en viktig rolle i overgangen til et slikt bærekraftig samfunn.

Sunn vekst må realiseres gjennom økning i BNP samtidig som fotavtrykket og ulikheten reduseres tilstrekkelig hvert år. Det forutsetter utstrakt europeisk samarbeid, der Norge inngår i EUs klima- og bærekraftspolitikk.

For å sikre langsiktig sunn vekst vil samfunnsviterne forhandle innenfor den nordiske trepartsmodellen. Vi vil motvirke økende forskjeller, styrke det organiserte arbeidslivet og fremme et fag- og karrieretilbud som kompetansehevende tiltak som bidrar til sosial mobilitet. Vi vil innføre krav til arbeidsgivere om årlig grønnere arbeidsplasser.

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst

Hovedstyret vedtok foreningens standpunkter om bærekraft og sunn vekst i sak 85-20. Les standpunktene her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om våre standpunkter:

Fire kollegaer smiler og snakker på sammen på kontoret.

Vår arbeidslivspolitikk

Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv der den enkelte får brukt fagkompetansen sin til det beste for seg selv, arbeidsplassen og verdiskaping.