Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

8. mars og kvinner er på flukt!

Likestilling er ingen selvfølge og det er fortsatt en svært nødvendig sak å kjempe for. Selv i Norge er det fortsatt et stykke igjen til et likestilt samfunn. Dette gjelder både med tanke på lønn og samfunnsposisjoner. Årets 8. mars er likevel sterkt preget av helt andre kamper. Krigen i Ukraina har satt søkelyset på kvinner på flukt, en situasjon der likestillingen kan dras flere tiår tilbake.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Av: Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson

Det er vanskelig å ikke ha med det internasjonale perspektivet på 8. mars i år. Kvinner og barn er på flukt også i mange andre krigsherjede land i Asia og Afrika, men den russiske invasjonen av Ukraina har aktualisert de store konsekvensene krig fører med seg.

Ukraina er et land det er lett å identifisere seg med, og kvinnene her har levd ganske like liv som kvinner i Norge. På bare noen dager ble denne tilværelsen lagt i grus. Mens mennene sendes inn i krigssonen for å kjempe for sitt land, må kvinnene i en desperat situasjon forsøke å finne et bomberom for å redde seg selv og sine barn. Mange har også pakket noen få eiendeler og flyktet fra landet for å unngå krigens redsler.

Vi vet at mange kvinner på flukt er i en sårbar situasjon. Kvinner og jenter i krig og konflikt er ikke bare sårbare rent økonomisk, men de er også sårbare med tanke på å være utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Her og nå må vi hjelpe og ta vare på de som flykter for livet. Så skal vi samtidig fortsette de viktige likestillingskampene i Norge, som blant annet er:

  • Flere kvinnelige ledere.
  • Lønnsnivå på lik linje som menn.

Bruk kvinnedagen til å kjempe for kvinner og mot krig.

Gratulerer med kvinnedagen!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom