Placeholder: LandingPage : Header

vi viser vei

Om medlemskapet i Samfunnsviterne

Det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister.

Illustrasjon av en kvinne som holder et stort kredittkort med Samfunnsviternes logo på.
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: Full-width

Medlemsfordelene kort fortalt

Samfunnsviterne sikrer at du ikke står alene

 Vi er en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser og jobber aktivt for å heve lønnsnivået ditt. Vi gir deg relevante faglige tilbud og  tilgang til et betydelig nettverk.

Trygghet hvis du opplever utfordringer på jobben.

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand om lønn og arbeidsvilkår.
  • Rådgivning i spørsmål om f. eks. arbeidsmiljø, nedbemanning, omstillinger, arbeidsgivers styringsrett, konkurranseklausuler m.m.
  • Veiledning om privat tjenestepensjon.
  • Et stort tillitsvalgtapparat som bistår offentlig ansatte.

Råd om arbeidskontrakt og ansettelsesforhold.

Tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk og råd om lønnsforhandlinger.

  • Vi fremhever sammenhengen mellom kompetanse, erfaring og lønn.
  • Vi er en pådriver for å heve lønnsnivået til medlemmer i offentlig sektor. 

Skreddersydde karrieretilbud.

  • Du får tilgang til konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine.

Privatrettslig rådgivning med rabatt.

  • Tre timer gratis rådgiving innen privatrett.
  • Gratis juridiske standardkontrakter, bl.a. samboeravtale, testamente, husleieavtale m.m.

CV- og søknadsjekk.

  • Vi tilbyr studenter, nyutdannede, arbeidsledige og medlemmer som står i omstillings- og nedbemanningsprosesser, en gratis tilbakemelding på CV-en og søknaden når de søker jobber.

Nettverk og faglig fellesskap.

Et av markedets beste bank-, forsikring- og pensjonstilbud.