vi viser vei

Om medlemskapet i Samfunnsviterne

Her finner du alt du trenger av informasjon om medlemskapet ditt.

Illustrasjon av en kvinne som holder et stort kredittkort med Samfunnsviternes logo på.

Medlemsfordelene kort fortalt

Det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister

Samfunnsviterne sikrer at du ikke står alene. Vi er en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser og jobber aktivt for å heve lønnsnivået ditt. Vi gir deg relevante faglige tilbud og  tilgang til et betydelig nettverk.

Trygghet hvis du opplever utfordringer på jobben.

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand om lønn og arbeidsvilkår.
  • Rådgivning i spørsmål om f. eks. arbeidsmiljø, nedbemanning, omstillinger, arbeidsgivers styringsrett, konkurranseklausuler m.m.
  • Veiledning om privat tjenestepensjon.
  • Et stort tillitsvalgtapparat som bistår offentlig ansatte.

Råd om arbeidskontrakt og ansettelsesforhold.

Tilgang til Samfunnsviternes lønnsstatistikk og råd om lønnsforhandlinger.

  • Vi fremhever sammenhengen mellom kompetanse, erfaring og lønn.
  • Vi er en pådriver for å heve lønnsnivået til medlemmer i offentlig sektor. 

Skreddersydde karrieretilbud.

  • Du får tilgang til konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å fremme din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine.

Privatrettslig rådgivning med rabatt.

  • Tre timer gratis rådgiving innen privatrett.
  • Gratis juridiske standardkontrakter, bl.a. samboeravtale, testamente, husleieavtale m.m.

CV- og søknadsjekk.

  • Vi tilbyr studenter, nyutdannede, arbeidsledige og medlemmer som står i omstillings- og nedbemanningsprosesser, en gratis tilbakemelding på CV-en og søknaden når de søker jobber.

Nettverk og faglig fellesskap.

Et av markedets beste bank-, forsikring- og pensjonstilbud.