Placeholder: ArticlePage : Article Top
To penner ligger ved siden av en mobil og en laptop
Placeholder: ArticlePage : Article Header

medlemskap

Slik betaler du medlemskontingenten din

Vi tilbyr både eFaktura, Vipps-avtale og Avtalegiro - og for studenter tilbyr vi betaling via Vipps samtidig som du melder deg inn. 

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Den første fakturaen

Første faktura vil du motta på e-post. Fakturaer og betalingspåminnelser blir sendt til deg fra Samfunnsviternes leverandør Xledger, fra adressen [email protected]

Du kan være trygg på at dette ikke er en falsk avsender. 

Du kan opprette AvtaleGiro, eFaktura-avtale eller Vipps-avtale i nettbanken din 

Har du avtalt med banken din at du kan motta eFaktura fra alle bedrifter, vil den første fakturaen bli sendt til nettbanken din. 

Har du aktivert «Vis regninger i Vipps» og «Alltid Vipps eFaktura» under «Regninger og eFaktura»-delen du finner i Vipps-appen, blir fakturaen også sendt til Vipps-kontoen din. Vipps passer alltid på at regningene ikke betales to ganger.

Jeg har ikke en eFaktura- eller Vipps-avtale 

Om du ikke har en eFaktura- eller Vipps-avtale, vil du få en e-post fra oss hvor vi oppfordrer deg til å opprette en eFaktura-avtale med Samfunnsviterne. 

For å akseptere mottak av eFaktura må du identifisere deg ved hjelp av BankID. 

Dersom du ikke oppretter en eFaktura-avtale innen tre dager, blir fakturaen sendt til den registrerte e-postadressen din. 

Slik oppretter du en eFaktura-avtale 

En eFaktura-avtale oppretter du direkte i nettbanken din. 

Når du oppretter avtalen for kontingenten vår, trenger du Samfunnsviternes kontonummer og referansenummer. 

Disse finner du i den første fakturaen du fikk. Så ha den tilgjengelig. 

Trenger du hjelp tar du bare kontakt med banken din. 

Slik oppretter du en Vipps-avtale 

For å motta regninger i Vipps-appen, må du takke ja til dette i innstillingene. 

Du finner innstillingene i appen under «Profil», «Regninger og eFaktura». 

Der aktiverer du «Vis regninger i Vipps» og «Alltid Vipps eFaktura». 

Deretter vil fakturaene dine også havne her. 

Slik oppretter du en AvtaleGiro-avtale 

Når du har betalt den første fakturaen du har fått fra oss, kan du opprette en betalingsavtale i nettbanken din. Vi anbefaler AvtaleGiro, som er en tjeneste for automatisk betaling på forfallsdato. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du har full oversikt og kontroll over regningene dine i nettbanken, selv om trekkene gjøres automatisk. Du kan velge å motta et varsel før pengene trekkes på konto. Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen. Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken.

For å opprette en AvtaleGiro-avtale trenger du Samfunnsviternes kontonummer og ditt KID-nummer. Dette finner du i den siste utførte betalingen du gjorde til oss. 

Vi anbefaler at maksbeløpet er litt høyere enn 464 kroner for å ta høyde for fremtidige justeringer i medlemskontingenten. 

Kontakt banken din om du trenger hjelp. 

Dette gjør du når du bytter bank 

AvtaleGiroer må opprettes på nytt 

Hvis kontingenten din betales via AvtaleGiro og du bytter bank, må du slette den gamle avtalen din før du oppretter en ny avtale i den nye banken.

AvtaleGiro følger kontonummeret der avtalen er blitt opprettet mot, så disse avtalene blir ikke overført ved et bytte. 

Samfunnsviterne kan dessverre ikke videreføre denne avtalen for deg. 

Opplever du at en betaling uteblir når du har byttet bank, kan du betale denne med KID-nummeret ditt til Samfunnsviternes kontonummer. 

Du finner både KID-nummeret ditt og kontonummeret vårt i din siste utførte betaling til Samfunnsviterne. 

eFakturaen følger deg, ikke banken 

Siden eFaktura-avtalen er knyttet til personnummeret ditt, og ikke til en spesiell bank, skal du i utgangspunktet automatisk motta samme eFaktura i din nye bank. 

Men hvis du likevel ikke har fått eFakturaen, bør du slette avtalen og opprette en ny. 

Du kan trekke fra hele kontingenten fra skattepliktig inntekt

Når du har betalt fagforeningskontingenten din, skal dette automatisk trekkes fra skatten din. 

Få oversikten over hva medlemskapet ditt koster her. 

For å få dette fratrekket må du være yrkesaktiv. Det vil si at det ikke gjelder om du er pensjonist eller en student uten inntekt. 

Det er vi som rapporterer dette til skattemyndighetene for deg, men da må vi ha fødsels- og personnummeret ditt. 

Selv om rapporterer inn for deg, bør du alltid sjekke skatten din og at tallene er riktige. 

Ofte stilte spørsmål om betaling av medlemskontingent 

Jeg har ikke mottatt en faktura. Når får jeg den? 

Den måneden du melder deg inn i er gratis, men du skal i utgangspunktet få den første fakturaen i løpet av de nærmeste ukene. 

Om du ikke har en aktiv AvtaleGiro-, eFaktura- eller Vipps-avtale, sendes fakturaen til din registrerte e-postadresse. 

Sjekk derfor i «Søppelpost»-mappen i tilfelle fakturaen ble sendt dit ved en feil. 

Du må ha en norsk adresse for å motta faktura på eFaktura eller Vipps, men du kan motta AvtaleGiro så lenge avtalen er registrert i en norsk bank. 

Har du ikke en norsk adresse, blir fakturaen sendt til den registrerte e-postadressen din. 

Om du ikke mottar AvtaleGiro og har byttet bank, kan det hende at fakturaen allerede har blitt sendt til den gamle bankkontoen din. 

Når du bytter bank må du slette den gamle AvtaleGiro-avtalen, før du oppretter en ny avtale i din nye bank. 

Jeg ønsker ikke å motta fakturaen i Vipps-appen lenger. Hvordan endrer jeg dette? 

Om du deaktiverer både "Vis regninger i Vipps" og «Alltid Vipps eFaktura», vil neste faktura bli sendt til nettbanken eller e-postadressen din. 

Har du flere spørsmål om Vipps, anbefaler vi at du tar kontakt med banken. 

Jeg har glemt å betale fakturaen til Samfunnsviterne. Hva gjør jeg? 

For å beholde medlemskapet ditt i Samfunnsviterne må du betale medlemskontingenten din. 

Om du har glemt å betale, sender vi deg alltid en betalingspåminnelse.

Jeg har fått en SMS og/eller e-post fra Xledger. Hvem er dette? 

Xledger er Samfunnsviternes leverandør av økonomisystem. 

Vi sender våre fakturaer til Xledger, som deretter sørger for at fakturaene blir sendt til riktig betalingskanal. Hvis du ønsker å dobbeltsjekke at avsender er legitim, ta en titt på e-postadressen. Der skal det stå [email protected].

Jeg har meldt ifra om utmelding. Hvorfor blir jeg fortsatt trukket i kontingent? 

Du må betale medlemskontingenten din i oppsigelsestiden. 

Når du melder deg ut, får du en bekreftelse på dette på e-post. Bekreftelsen forteller deg også når medlemskapet ditt opphører. 

Utmeldingen løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted. 

Kontingenten betales for inneværende måned og siste faktura du mottar forfaller derfor den 20. i den måneden medlemskapet opphører. 

Det er endringer i min arbeidssituasjon som gjør at jeg har krav på redusert kontingent, men jeg har glemt å oppdatere opplysningene mine. Kan jeg få tilbakebetalt det jeg har betalt  for mye? 

Det korte svaret er nei. 

Det er du som medlem som selv er ansvarlig for å melde inn endringer som kan ha betydning for medlemskapet ditt. 

Endringer i medlemsopplysninger som gir krav på redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft. 

Registrerer du endringer som innebærer en ny kontingentsats, vil denne først gjelde ved første fakturering etter at endringen er meldt inn til sekretariatet. 

Medlemsopplysningene dine oppdaterer du på Min Side. 

Du kan også kontakte oss på [email protected].

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom