Placeholder: ArticlePage : Article Top
En hånd skriver på en notatblokk foran en laptop og en mobil
Placeholder: ArticlePage : Article Header

om medlemskapet

Hva koster det å være medlem av Samfunnsviterne?

Samfunnsviterne har faste priser tilpasset din situasjon. Sjekk hva som gjelder for deg.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Det skal lønne seg å være medlem av Samfunnsviterne. 

Vi gir deg trygghet og støtten du trenger i karrieren din, tilgangen til helt unike rabatter og avtaler, kurs og arrangementer, og juridisk hjelp når det stormer som verst. 

I tillegg kan du faktisk trekke fra hele kontingenten fra på skatten om du er yrkesaktiv. 

Dette koster de ulike medlemskapene 

Det er landsmøtet vårt som bestemmer kontingenten og sist den ble regulert var i 2022. 

I 2024 er årskontingenten følgende: 

Studenter

Er du student, betaler du bare 250 kroner for å bli medlem.

Det dekker da medlemskapet ditt til og med fullført mastergrad.

Yrkesaktive i 100 % stilling:

5 568 kroner i året. 464 kroner i måneden.

Første år i arbeid etter fullført studium:

2 784 kroner i året. 232 kroner i måneden. (50 % av ordinær kontingent).

Arbeidsledig/Permittert:

557 kroner i året. 46 kroner i måneden. (10 % av ordinær kontingent).

Pensjonist/Ufør/AAP/jobber redusert under 50 %:

557 kroner i året. 46 kroner i måneden. (10 % av ordinær kontingent).

Pensjonist / Ufør / AAP / jobber redusert mellom 50-100 %:

Kontingenten settes til en prosentsats i forhold til arbeidsprosenten din (rundet ned til nærmeste 10 %). 

Eks. Sigurd Samfunnsviter jobber 85 %. Han skal da betale 80 % av ordinær kontingentsats.

Når starter dere å trekke kontingenten?

Hvis du innvilges et medlemskap, er den første måneden av medlemskapet ditt gratis.

Deretter vil du bli fakturert fra og med den 1. i den påfølgende måneden.

Har du krav på redusert kontingent?

Hvis du tror du har krav på redusert kontingent, sender du oss en mail på [email protected].

Husk at det er du som selv har ansvaret for å melde inn endringer som kan ha betydning for medlemskapet ditt.

Les gjerne mer om betingelsene for medlemskapet ditt her.  

Ikke tilbakevirkende kraft

Hvis du endrer medlemsopplysningene dine og det gjør at du kan ha krav på redusert kontingent, har ikke dette tilbakevirkende kraft.

Når du registrerer endringer som innebærer en ny sats, vil denne først gjelde ved fakturering påfølgende måned.

Sjekk om du får skattefradrag

Har du betalt fagforeningskontingent kan du trekke fra inntil 7 700 kroner i din skattepliktige inntekt for 2023. For inntektsåret 2024 kan du trekke fra inntil 8 000 kroner. Har du betalt fagforeningskontingent for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig.

For å få fratrekk må du være yrkesaktiv. Det vil si at dette ikke gjelder for deg som er pensjonist- eller student uten inntekt.

Har vi fått fødsels- og personnummeret ditt, vil vi automatisk gi beskjed til skattemyndighetene om hva du har innbetalt i løpet av året. Du vil se fradraget på skattemeldingen din.

Om fagforeningskontingenten din ikke er tatt med i skattemeldingen din, tar du kontakt med oss på [email protected]

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også