VELKOMMEN TIL SAMFUNNSVITERNE!

Vi hjelper deg med alle spørsmål om lønn, arbeidsvilkår og karriere

Meld deg inn!

Vi viser vei for våre medlemmer

Lønnsoppgjøret 2020

Vårens hovedtariffoppgjør ble på grunn av covid-19 utsatt til høsten. Les om oppgjøret innenfor de ulike tariffektorene her.

Les mer om lønnsoppgjøret 2020

KURS OG AKTIVITETER

Møteplasser

Lederutviklingsprogram – kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere

  • Dato: 24.09.2020
  • Sted: Aspire AS, Skøyen, Oslo
  • Plasser: 10
Les mer
Møteplasser

Digitalt kurs om aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

  • Dato: 05.10.2020
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 100
Les mer
Tillitsvalgt

Nettverksbygging og det uformelle markedet - for tillitsvalgte

  • Dato: 05.10.2020
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 50
Les mer

Nyheter

Nyheter 2020

Kari Sollien gjenvalgt som leder av Akademikerne

Les mer

Nyheter 2020

Rabatt på forsikring i Storebrand

10% rabatt på private skadeforsikringer

Les mer

Nyheter 2020

Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor

Les mer