Nyheter

Påloggingsproblemer medlemsnett

Medlemsnettet er dessverre utilgjengelig. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no så hjelper vi deg med informasjonen du er ute etter.

Publisert dato: | Sist oppdatert:
Reisebrev fra FN-konferansen

Reisebrev fra FN-konferansen

Gjennom bærekraftssatsningen "Sustainability Hub Norge" er Samfunnsviterne på banen når det gjelder vår tids viktigste utfordringer. Denne uka er Hub-ens prosjektleder, Andreas Friis på FN-konferansen Global Compact Leaders Summit i New York. Les hans reisebrev her!

Kunnskap 2.0: Det innovative samarbeidssamfunn

Kunnskap 2.0: Det innovative samarbeidssamfunn

Nesten alle som mener noe om hva vi skal leve av i framtida, hvordan vi skal sikre velferden og hvordan vi skal løse oppgavene, snakker om at samarbeid på tvers vil være en viktig forutsetning for å lykkes. På Samfunnsviterkonferansen 2016 spør vi hvordan bidra til et innovativt samarbeidssamfunn? Hvorfor er dette viktig? Og hvilke forutsetninger gjør det mulig?

Se flere nyheter >