Nyheter
Frilansere: Frihet og frykt

Frilansere: Frihet og frykt

Gir frilanstilværelsen mer frihet og fleksibilitet eller mer utrygghet og ustabilitet? Tankesmien Agenda og Samfunnsviterne har sammen jobbet med et prosjekt om frilansere og næringsdrivendes vilkår. Det er utarbeidet et
notat om utviklingstrekk, behov og muligheter på mikro- og makronivå. Les notatet her!

Vil du delta i Samfunnsviternes gründernettverk?

Vil du delta i Samfunnsviternes gründernettverk?

Gründere og frilansere representerer en viktig gruppe i framtidens arbeidsliv. Kontakten med denne medlemsgruppen er derfor av stor betydning for å være med på å forme og utvikle arbeidslivets strukturer slik at vi kan finne god balanse mellom fleksibilitet og trygghet for alle. Samfunnsviterne inviterer derfor medlemmer som driver egen virksomhet, til et medlemsmøte mandag 5. september 2016 i Samfunnsviternes lokaler i Oslo.

Kunnskap 2.0: Det innovative samarbeidssamfunn

Kunnskap 2.0: Det innovative samarbeidssamfunn

Nesten alle som mener noe om hva vi skal leve av i framtida, hvordan vi skal sikre velferden og hvordan vi skal løse oppgavene, snakker om at samarbeid på tvers vil være en viktig forutsetning for å lykkes. På Samfunnsviterkonferansen 8. november spør vi hvordan bidra til et innovativt samarbeidssamfunn? Hvorfor er dette viktig? Og hvilke forutsetninger gjør det mulig?

Se flere nyheter >