Nyheter
Lønnsoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret 2016

Les mer om lønnsoppgjøret i offentlig sektor her.

Samfunnsarena om framtidens Oslo

Samfunnsarena om framtidens Oslo

Onsdag 27. april arrangerte Samfunnsviterne, Polyteknisk Forening og Tekna en 12-timers samfunnsarena. Om lag 50 ledere og eksperter fra næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner deltok for å peke ut retningen for nye løsninger for det sirkulære samfunnet i Oslo.

Kurs med rabatt: Grunnkurs i fasilitering

Kurs med rabatt: Grunnkurs i fasilitering

Jobber du i team? Er det utfordringer på arbeidsplassen – små eller store? Fasilitering er en praksis der man ved hjelp av enkle verktøy legger til rette for at medarbeidere selv kan løse utfordringer med utgangspunkt i egen kompetanse. Samfunnsviternes medlemmer innvilges 25% rabatt på grunnkurset i fasilitering som avholdes 14.-16. september.

Se flere nyheter >