Nyheter
Sommerstengt i sekretariatet

Sommerstengt i sekretariatet

I forbindelse med avvikling av sommerferie holder sekretariatet stengt fra og med mandag 18. juli til og med fredag 29. juli. Ved hastesaker er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønns- og arbeidsspørsmål.

Knut Aarbakke fratrer som leder

Knut Aarbakke fratrer som leder

Knut Aarbakke fratrer som leder for Akademikerne med umiddelbar virkning. Han har takket ja til stillingen som adm. direktør for NHO Sjøfart. Nestleder i Akademikerne, Marit Hermansen, konstitueres som leder.

Helsevesenet i endring: En god hjelper dersom man er langtidssyk

Helsevesenet i endring: En god hjelper dersom man er langtidssyk

Få plasser skjer det flere nyvinninger enn innenfor helse- og rehabiliteringsfeltet. IKT og helse, såkalt velferdsteknologi, er et eget politisk satsningsområde, og mulighetene er uante. Alt handler ikke om å erstatte arbeidskraft; mye handler også om å gjøre livet lettere for de som har utfordringer.

Se flere nyheter >