Placeholder: CategoryPage : Header

2024

Placeholder: CategoryPage : Content

Ny samarbeidsavtale med islandske Viska

Nylig signerte Samfunnsviterne en samarbeidsavtale med den nyoppstartede islandske fagforeningen Viska. Avtalen gir medlemmene i Samfunnsviterne og Viska muligheten for et gratis gjensidig gjestemedlemskap i inntil ett år.  

En fagkveld om og med spenninger

En fagkveld i Samfunnsviterne endte i en debatt om foredragsholderen. Det beklager Samfunnsviterne. Det ble likevel en kveld til ettertenksomhet, som vi som forening har lært mye av. 

Samfunnsviterne skal nominere medlemmer til Utlendingsnemda

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal nå oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2025-2028. Samfunnsviterne har fått invitasjon til å foreslå kandidater til dette vervet, og vi søker derfor deg som ønsker å påta deg et verv som nemndmedlem i en viktig samfunnsfunksjon. 

Samfunnsviternes uttalelser om Gaza

Samfunnsviterne har oppfordret til varig våpenhvile på Gazastripen. Hvorfor skal en fagforening som jobber for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår uttale seg om konflikten i Midtøsten?    

Alt fra inntektspolitisk konferanse 2024

Hva skjer med økonomien og samfunnet fremover? De viktige spørsmålene ble stilt på Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse. Her kan du få med deg alle innleggene fra årets konferanse.

Ny studentleder for Samfunnsviterne

Nina Øglænd Johnsen er fra 2024 ny studentleder i Samfunnsviterne. Øglænd studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, og tar fatt på studentledervervet med stor giv.

Kvinner i arbeidslivet: Hva har skjedd på 30 år?

I anledning kvinnedagen 8. mars og sett opp mot 30-årsdagen til Samfunnsviterne, reflekterer generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren over samfunnsutvikling, muligheter og utfordringer for kvinner i arbeidslivet de siste 30 årene.

Tariffkonferansen 2024

Tariffkonferansen er en årlig og sentral arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i, og kan bidra til det tariffpolitiske arbeidet i foreningen. Her finner du både program og tariffnotat for de ulike sektorene. Bruk kapittelmenyen for å raskt navigere deg frem til din sektor.

Totalforsvaret - hvor godt rustet er vi?

Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen har pekt på behovet for økt kompetanse i flere deler av samfunnet for å øke vår totale beredskap og forsvarsevne i samfunnet. Kompetanseforbundet inviterer til frokostmøte om totalforsvaret 27. februar, åpent for alle interesserte.

Smutthull for midlertidig ansettelse må tettes

Vi ønsker å tette smutthull i arbeidsmiljøloven for midlertidige ansettelser, men er positive til at studenter kan få erfaring underveis i utdannelsen, sier Morten Wedege, nestleder i Akademikerne.

Nytt banktilbud for ti Akademiker-foreninger

 – En historisk viktig avtale med Danske Bank avløses derved av en ny og enda bedre avtale med Handelsbanken, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom