sammen er vi sterkere

Tillitsvalgt i Samfunnsviterne

Vil du bli tillitsvalgt i Samfunnsviterne? Som tillitsvalgt blir du en viktig brobygger og bindeleddet mellom medlemmene våre, arbeidsgiverne og oss som fagforening.

Illustrasjon av en kvinne som holder en megafon mens to menn ser på.

faglig påfyll og møteplasser

Kurs og arrangementer

Faglige møteplasser - oppdatert kompetanse - verdifullt nettverk. Grip muligheten og meld deg på et av våre kurs i dag. Se våre digitale og fysiske kurs nedenfor.

Hånd beveger en datamus på et skrivebord omgitt av tastatur og en PC-skjerm

Digitale kurs for tillitsvalgte

Våre digitale tillitsvalgtkurs gir deg en innføring i blant annet avtaleverk, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering og omorganisering.

Se våre digitale tillitsvalgtkurs her
Nærbilde av hendene til en mann som deltar på en konferanse. Foran seg har han en laptop, en notatblokk og en penn

Samfunnsviternes kurs for tillitsvalgte

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte og medlemmer i sammenlignbare virksomheter.