Personvern for tillitsvalgte

Som lokal eller sentral tillitsvalgt får du tilgang til medlemsopplysninger i kraft av vervet. Få oversikt over hva du må vite for å kunne ivareta medlemmenes personvern som tillitsvalgt.

Hva er personvern?

Her får du en innføring i hva personvern egentlig er og hvorfor det er så viktig.