Placeholder: CategoryPage : Header

Lønn

Her har vi samlet alle våre artikler om lønn

Placeholder: CategoryPage : Content

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokal lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for (tviste)nemd i KS.

Hvordan inngå tariffavtale?

Samfunnsviterne oppfordrer sterkt partene på den enkelte arbeidsplass om å inngå tariffavtale. I en slik avtale vil de lokale parter vite hva som passer best for sine grupper.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom