Lønn

Her har vi samlet alle våre artikler om lønn

Hvordan foregår lønnssamtalen i offentlig sektor?

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Her gir vi deg tips og råd til forberedelser og gjennomføringen av lønnssamtalen.

Sjekk lønnskalkulatoren vår

Her kan du sjekke vår lønnskalkulator og sammenlikne lønnen din med hva andre som jobber med det samme som deg tjener.

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokal lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for (tviste)nemd i KS.

Tariffområder og avtaleverk

Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene - Staten, KS, Oslo kommune og Spekter helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

Ingen flere artikler