Placeholder: LandingPage : Header

Lønnsoppgjøret 2024

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, og de første forhandlingene i offentlig sektor starter 9. april. I et hovedoppgjør er alle tariffavtalens bestemmelser oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, pensjon og annet kan endres.

Illustrasjon av en kvinne og en mann som deler et håndtrykk. Over dem henger en pengesekk og to avtaleverk
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: Full-width
Illustrasjon av en mann som holder en pengesekk i den ene hånden og en lovbok i den andre. Over han henger en tenkeboble med et spørsmålstegn.

Lønnsoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2024 er i gang

Frontfaget har sluttført sine meklinger, og partene ble enige om en økonomisk ramme på 5,2 prosent. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor står for tur.

Mer om rammen for årets lønnsoppgjør
Placeholder: 2 column 50-50
Placeholder: 2 column 50-50 : Left
Placeholder: 2 column 50-50 : Right

Tariffordbok

Vi forklarer vanlige begrep i lønnsforhandlingene. 

Prosesskriv for lokal nemd

For behandling av uenighet i lokalt lønnsoppgjør er det utformet et standard prosesskriv for nemd eller tvistenemd i KS.