Virke HUK

Foreløpig dato for oppstart i forhandlingene er 19. juni (kan bli endret), med foreløpig forhandlingsfrist 20. juni (kan bli endret).