Virke HUK

Foreløpig dato for oppstart i forhandlingene er 19. juni, med foreløpig forhandlingsfrist 20. juni.