Vi sikrer at du ikke står alene

Juss og arbeidsliv i privat sektor

Jobber du i privat sektor, er du mer sårbar og har ikke de samme rettighetene som en offentlig ansatt har. Her får du gode tips og råd på det du lurer på.

Illustrasjon av to en mann og en kvinne som holder et avtaleverk sammen
To kvinner og en mann sitter rundt et bord og en kvinne står foran bodet og smiler til de som sitter rundt bordet.

På arbeidsplassen

Privat ansatt? Kjenn dine rettigheter og plikter

Alt på stell? Følger arbeidsgiveren din gjeldende regler og krav? Vi gir deg kunnskapen og overblikket du trenger for en bedre hverdag på jobb.

Les mer om dine rettigheter
Illustrasjon av en mann som peker på en skjerm mens to andre mennesker ser på.

Gratis juridisk hjelp

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen lønns- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.