Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne sitter på gulvet og skriver på tastaturet. Masse ark rundt henne med bilder av grafer. En katt som sover ved siden av henne har fått en post-it lapp på seg.
Mange ønsker mer hjemmekontor - men kan du velge det selv? Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

på arbeidsplassen

Jobbe fra hjemmekontor - dette gjelder nå

Ønsker du å «flexe» litt mellom hjemmekontoret og kontoret? Kan du egentlig jobbe fra hytta? Her får du oversikten over dagens regelverk.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Etter pandemien har mange av medlemmene våre fått en helt ny arbeidshverdag.

I løpet av en arbeidsuke er de både innom kontoret, jobber fra kjøkkenbordet hjemme eller til og med fra hytta.

Men er det egentlig greit da? Hva sier forskriftene og ikke minst arbeidskontrakten din?

For det er mye som må være på plass dersom du skal jobbe hjemmefra i en mer fast ordning.

Etter at det kom en ny hjemmekontorforskrift den 1. juli 2022, har vi hjulpet mange av medlemmene våre med å gjennomgå og oppdatere arbeidskontraktene deres.

Men det er mye du også kan sjekke selv, og det er her denne artikkelen kommer inn.

Siden den nye hjemmekontorforskriften viderefører mye fra den gamle forskriften fra 2002, oppsummerer vi her noen av de viktigste endringene det er viktig at du er klar over.

Du har krav på en skriftlig avtale

Hvis du for eksempel jobber hjemmefra en eller to dager fast hver uke, krever hjemmekontorforskriften at hjemmearbeidet reguleres i en skriftlig avtale mellom deg og arbeidsgiveren din. 

Avtalen skal inneholde følgende: 

 • Omfanget av hjemmearbeidet.
 • Arbeidstid. 
 • Når du skal være tilgjengelig for arbeidsgiveren din. 
 • Forventet varighet på avtalen dersom den er midlertidig. 
 • Eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen, frister for slik oppsigelse med mer. 
 • Eventuelle bestemmelser om prøvetid for avtalen. 
 • Eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr. 
 • Bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter. 

Hva gjelder om jeg av og til vil jobbe hjemmefra?

Forskriften gjelder ikke for kortvarig og sporadisk arbeid.

Med kortvarig menes korte perioder med hjemmekontor, for eksempel noen få dager.

Med sporadisk menes hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. 

Har jeg krav på hjemmekontor en til to dager i uken?

Hjemmekontorforskriften eller arbeidsmiljøloven gir deg ikke rett til å ha hjemmekontor.

Ønsker du å jobbe hjemmefra som en fast ordning, og arbeidsgiveren din ønsker å tilby deg det, må dere avtale det skriftlig.  

Dersom arbeidsgiveren din ønsker at du skal være på kontoret full tid, plikter du å møte til avtalt arbeidssted.

Arbeidsstedet skal stå i arbeidskontrakten din, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-6 bokstav b. 

Kvinne sitter på spisebord på et kjøkkenet, smiler og ser på en skjerm. En katt sitter på bordet bak skjermen.
Pass på ryggen! Et kjøkkenbord er kanskje ikke det beste stedet å jobbe hjemmefra? Foto: Shutterstock.

Er det greit å jobbe fra kjøkkenbordet?

Etter forskriften skal arbeidsgiveren din så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene dine er fullt forsvarlige.

De har fortsatt ansvaret for helse, miljø og sikkerhet.

Med andre ord betyr det blant annet at de skal passe på at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ditt ikke fører til uheldige fysiske belastninger. 

Så om du vondt i ryggen av å jobbe fra kjøkkenbordet, er kanskje ikke det et bra alternativ.

Her må du selv vurdere om innemiljøet ditt hjemme tilsier at du kan jobbe hjemmefra.

Når det er gjort, kan arbeidsgiveren din be om å få en skriftlig erklæring fra deg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. 

Forskriften regulerer ikke hvem som skal bekoste utstyr, utover at arbeidsgiveren din har et ansvar for arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiveren din må samtidig sørge for at du har de verktøyene som trengs for at du kan utføre arbeidsoppgavene dine.

En bærbar pc, skjermer, tastatur og en god kontorstol er eksempler på utstyr du kan låne med deg hjem.  

Du og arbeidsgiveren din må bli enige om hvem som skal dekke eventuelle ekstrautstyr, eller om du fint kan jobbe ved kjøkkenbordet og med laptopen den dagen du jobber hjemmefra. 

Arbeidsgiveren må også sørge for at det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas på hjemmekontoret.

I praksis betyr dette at du skal ha en mulighet til å kontakte og kommunisere med kollegaene dine, og at du ikke utsettes for trakassering verken fra ledere, kolleger eller kunder med mer. 

Kan jeg føre overtid når jeg jobber hjemmefra?

Ja, det kan du.

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelder også på hjemmekontoret.

Du og arbeidsgiveren din må derfor forholde dere til de samme arbeidstidsreglene uavhengig av om du jobber hjemmefra eller på kontoret.  

Les også: Dette bør du vite om arbeidstid.

For eksempel er den alminnelige arbeidstiden i uka fortsatt 40 timer.

Blir du pålagt å jobbe mer enn dette, har du krav på et overtidstillegg på minst 40 prosent av den avtalte timelønnen din.

Samtidig kan du nå ikke velge å jobbe noen timer på en søndag i stedet for tirsdag, eller etter klokken 21 om du skal på jobb klokken 08 dagen etter.

Men. Er du en leder eller har en særlig uavhengig stilling, gjelder ikke forskriftens bestemmelser for arbeidstid.

Andre regler det er verdt å få med seg:

 • Det er ikke lov å jobbe hjemmefra mellom klokka 21 og 06 mandag til lørdag. Det er også forbudt med hjemmekontor på søndager.
 • Det er i utgangspunktet ikke lov å jobbe mellom klokken 21 og 06. Det anses som nattarbeid.
 • Arbeidstaker og arbeidsgiver kan derimot inngå en skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan jobbe mellom klokken 21 og 23 på hverdager.
 • Arbeidsgiver og tillitsvalgte ved virksomheter som er bundet av en tariffavtale, kan også skriftlig avtale et annet tidsrom for arbeid på minst åtte timer mellom kokka 00 og klokken 06.

Kan jeg jobbe fra hytta?

Hjemmekontorforskriften gjelder bare når du jobber i ditt eget hjem, altså bostedsadressen din, og ikke fra hytta.

Det samme gjelder om du jobber fra en kafé eller lignende.

Men det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgiveren din kan lage en tilleggsavtale som åpner opp for muligheten til hyttekontor.

Da er det viktig at retningslinjene sikrer en forutsigbar og rettferdig ordning for alle.

Arbeid fra andre steder enn hjemmekontor omfattes av arbeidsmiljøloven.

Hva mener Samfunnsviterne om fleksibilitet i arbeidslivet?

Samfunnsviterne ønsker at det skal jobbes videre med utvikling av gode rammer for fleksible arbeidsstedsordninger.

Et fremtidig arbeidsmarked for kompetansearbeidsplasser kan og bør større grad gjøres stedsuavhengig. 

En utvidet tilgang til bruk av hjemmekontor, samt utviklingen av «arbeidsplasshub’er», fysiske kompetanseklynger samlokalisert på tvers av virksomhet, kan være løsningen på mange av de utfordringene vi står overfor i årene som kommer.  

Vi mener at i tillegg til å spre kompetansearbeidsplasser over hele landet og spare miljøet for trafikk, vil fleksible arbeidsplassordninger også kunne senke terskelen for deltagelse i arbeidsmarkedet for dem som i dag står helt eller delvis utenfor, og som av ulike grunner finner det utfordrende å møte opp på en fysisk arbeidsplass hver dag.

Det samme gjelder i ulike livsfaser, enten det gjelder omsorg for barn, eldre eller andre familiemedlemmer med helseutfordringer. 

Les innspillet vårt til arbeidet med dagens hjemmekontorforskrift.

Ta kontakt om du lurer på noe

Samfunnsviterne hjelper medlemmene våre med alle spørsmål om lønn, arbeidsliv og karriere.

Er det noe du lurer på, sender du oss en melding via vårt kontaktskjema.

Du kan også ta en titt i vårt spørsmål og svar-forum for våre råd og anbefalinger i arbeidslivsrelaterte spørsmål.

Faktaboks: Regler for hjemmekontor

Dette gjelder nå: 

Tydeliggjøring av når forskriften gjelder. Forskriften gjelder ikke ved «kortvarig eller sporadisk arbeid» hjemmefra. 

Samme arbeidstidsregler som på kontoret. De samme reglene for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver skal ivareta psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg til at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldig fysisk belastning, tydeliggjøres det at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle i virksomheten har mulighet for kontakt og kommunikasjon med hverandre. 

Alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale om hjemmekontor. Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis. 

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med arbeidsgivers oppfølging av hjemmekontorforskriften. De kan ikke føre tilsyn i private hjem, men kan for eksempel kontrollere om det er inngått skriftlige avtaler om bruk av hjemmekontor og om hjemmekontor inngår i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten. 

Kilde: Arbeidstilsynet

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også: