Placeholder: ArticlePage : Article Top
En brikke flyttes rundt i jobblandskapet
Hvordan overbeviser du arbeidsgiver om at du er rett person til jobben under prøvetiden? Foto: Shutterstock/Oatawa
Placeholder: ArticlePage : Article Header

På arbeidsplassen

Dette trenger du å vite om prøvetid

Du har jobbet hardt for å komme gjennom nåløyet. Hva nå?

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Å starte i en ny jobb er en spennende tid, men det kan også virke overveldende.

Med nye omgivelser, ting å lære, kolleger, teknologi og rutiner å bli kjent med, er det lett å bli litt svimmel.

Og som om ikke det er nok, er veien til en fast ansettelse, bare så vidt begynt.

For du er fortsatt nødt til å imponere arbeidsgiveren din i prøvetiden som følger. Og de deg.

Men. Før vi hiver oss rundt og gir deg noen tips til hvordan du bør bruke prøvetiden din riktig, bør du vite litt mer om hva en prøvetid faktisk er for noe og hva den innebærer av rettigheter og krav.

Hva er prøvetid?

Når du blir ansatt et sted er det vanlig å få en såkalt prøvetid.

Denne prøvetiden er en tidsbegrenset periode i begynnelsen av ansettelsesforholdet ditt hvor både arbeidsgiveren din og du som ansatt får muligheten til å prøve ut arbeidsforholdet.

Poenget er at arbeidsgiveren skal finne ut om du passer til og er kvalifisert for jobben og omvendt: at du føler jobben passer for deg.

Kan prøvetiden vare uendelig?

Det er arbeidsgiveren din som bestemmer om du skal ha en prøvetid eller ei, men de fleste legger til rette for en slik praksis.

Hvis du skal ha en prøvetid, skal den avtales skriftlig i arbeidskontrakten din.

Men den kan ikke vare uendelig.

Grensen for hvor langt en arbeidsgiver kan trekke prøvetiden er seks måneder, men den kan også være kortere.

Hvis du derimot har vært borte fra jobben en lengre stund, for eksempel på grunn sykdom eller foreldrepermisjon, kan prøvetiden forlenges.

Arbeidsgiveren din får jo ikke vurdert deg om du ikke er på jobb.

Men å ha en lang prøvetid gir deg en fordel. Da får du jo mer tid til å bevise hvorfor nettopp du fortjener jobben etter at prøvetiden er over.

Les arbeidskontrakten din nøye

I arbeidskontrakten skal arbeidsgiveren din skriftlig informere deg om hvor lang prøvetid du skal ha.

Der skal det helst også stå noe om hvor lang den gjensidige oppsigelsesfristen er.

Så les arbeidskontrakten din nøye, og se om det også er andre ting du kan ha krav på under prøvetiden.

Det kan for eksempel være krav til lønn, opplæring, oppfølging og oppsigelsesfrister.

Dine rettigheter under prøvetiden

Det er mye du må sette deg inn i når det gjelder dine rettigheter (og plikter) i arbeidslivet.

Men vi skal gi deg en kjapp oversikt over hva som gjelder i prøvetiden din.

Du har rett til lønn under prøvetiden

Lønnen du får for arbeidet skal være avtalt før du begynner å arbeide. 

Du har krav på opplæring i prøvetiden

I tillegg til å få betalt, har du også krav på opplæring.

Du skal vite hvordan du utfører og mestrer arbeidsoppgavene dine på en måte som føles helsefremmende og meningsfylt, og bidrar til å forhindre arbeidsulykker, skader og sykdom, samt fremmer produktivitet.

Enkelte steder finnes det også egne krav til opplæring i for eksempel helse, miljø- og sikkerhet (HMS), forskrifter, interne prosedyrer, rutiner og beredskapsplaner, eller for eksempel hvordan du skal bruke verneutstyr.

Opplæringen skal være tilpasset dine behov og de konkrete arbeidsoppgavene dine.

De fleste arbeidsgivere har også rutiner for å følge opp den enkelte ansatte i prøveperioden.

Du kan ha krav på utstyret du trenger

Utstyr eller antrekk er også noe du kan ha krav på under prøvetiden.

Om arbeidet krever at du bruker et spesielt utstyr eller antrekk for å kunne utføre oppgavene, er det som regel arbeidsgiveren som må sørge for at du har dette.

Men det kommer litt an på hva slags jobb det er.

Skal du jobbe på et kontor og må bruke en PC, kan du ha krav på å få tilgang til en PC.

Men dersom du jobber frilans som fotograf, må du nok regne med at du må betale for kameraet selv.  

Oppsigelsesfrister og regler for oppsigelse

Hvis det ikke står noe om den gjensidige oppsigelsesfristen i prøveperioden i arbeidskontrakten, er den på 14 dager.

Som arbeidstaker står du fritt frem til å si opp i denne prøvetiden.

Men dersom arbeidsgiveren ønsker å si opp en ansatt i denne perioden, er det egne regler som gjelder (selv om mulighetene her er litt romsligere enn for fast ansatte).

Arbeidsmiljøloven § 15-6 sier:

«Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.»

Andre berettige grunner kan være forhold innad i virksomheten, som for eksempel nedbemanning.

Men oppsigelsen skal være saklig begrunnet og tilstrekkelig dokumentert.

Bruk prøvetiden din riktig

Prøvetiden er for at arbeidsgiver skal vurdere deg.

Men prøvetiden er også til for at du skal vurdere jobben.

Lever den opp til forventningene dine? Trives du med arbeidsoppgavene?

Dette er spørsmål du må finne svar på under prøvetiden.  

I tillegg er det nå du skal vise deg frem.

Slik imponerer du arbeidsgiveren din i prøvetiden

Hvis du ser på prøvetiden din som en forlengelse av intervjuet, innser du at den er kanskje likeså viktig som å komme gjennom nåløyet.

Det er nå du skal vise hva du kan og bidrar med.

Gi det lille ekstra, som å ta på deg de ekstra vaktene.

Vis at du er lærevillig og absorber alt du kan av informasjon som en svamp.

Spør – og forstå. Ikke vær redd for at du stiller «dumme» spørsmål. Det viser engasjement.

Vær punktlig og til stede. Har du faste arbeidstider, er det din plikt å følge dem. Men gjem deg ikke bak en skjerm.

Ha en positiv holdning. «You can do it».

Vær proaktiv. Selv om prøvetiden kan virke overveldende, er det lov å høre om du kan hjelpe til i ting som faller utenfor stillingen din også.

Vis at du er interessert i arbeidsplassen din og menneskene der. Bli kjent med folk og delta på det du kan av sosiale og faglige arrangementer.

Lykke til i prøvetiden!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også