Placeholder: ArticlePage : Article Top
Mann står med en stor og en liten notisblokk under armen. Han er kledd i dress og vises bare fra halsen ned.
Bli bedre kjent med arbeidsgiverens styringsrett og begrensninger. Foto: Shutterstock 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

dine rettigheter

Sjefen vil forandre arbeidsoppgavene mine. Har jeg rett til å si nei?

Hva kan egentlig sjefen bestemme?

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Du har kanskje allerede opplevd det en gang i karrieren din. 

Plutselig kontakter sjefen din deg for å fortelle deg at du må jobbe med noe annet eller på en annen måte enn det du gjør i dag? 

Har sjefen din egentlig lov til det? 

I de fleste tilfeller er det korte svaret: ja. 

I arbeidslivet finnes det nemlig noe som heter arbeidsgivers styringsrett. 

Det betyr at arbeidsgiveren din, i kraft av denne styringsretten, har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet til de ansatte. 

Det innebærer også at de kan gjøre endringer uten å be om et samtykke fra deg – og du har tilsvarende plikt til å rette deg etter sjefens beslutninger. 

Eksempler på endringer arbeidsgiveren kan gjøre er: 

 • Ansette flere medarbeidere. 
 • Forfremme ansatte.
 • Endre arbeidstider.
 • Fordele arbeidsoppgaver.
 • Si opp ansatte.
 • Tilpasse arbeidsoppgavene til en ny teknologi eller løsninger.

Men beslutningen må være saklig, nødvendig og forsvarlig, og har sine begrensninger. 

Styringsrettens begrensninger

Styringsretten begrenses for eksempel av: 

 • Arbeidskontrakter. 
 • Stillingsinstrukser. 
 • Arbeidsmiljøloven. 
 • Tariffavtaler og hovedavtaler.
 • Likebehandlingskrav.
 • Ansattes medbestemmelsesrett.
 • Hvor vesentlige endringene griper inn i arbeidstakerens arbeidsforhold / oppgaver. (Som for eksempel å endre arbeidssted). 

Sjekk arbeidskontrakten og stillingsinstruksen din

Mange arbeidskontrakter og stillingsinstrukser gir arbeidsgiveren et stort spillerom. 

Så sjekk gjerne om avtalene dine inneholder varianter av setningen:

«Arbeidstaker vil måtte regne med andre arbeidsoppgaver dersom arbeidsgiver mener det er hensiktsmessig». 

Men selv om avtalen din inneholder en slik klausul, finnes det grenser for hvor store endringer du må akseptere.

Og jo mer detaljert og bestemmende en arbeidsavtale er i beskrivelsen av arbeidsoppgavene dine, jo mindre rom vil lederen ha for å fatte endringsbeslutninger i kraft av styringsretten. 

Er avtalen veldig «spisset» og angir at du kun skal jobbe i ett definert prosjekt og med de oppgaver du per i dag har, er dette sterke holdepunkter for at oppgavene dine ikke kan endres kun av sjefen din. 

Ikke glem karriereperspektivet 

En annen ting du bør tenke på om sjefen ønsker å endre arbeidsoppgavene dine, er hva det kan gjøre for karrieren din. 

Kanskje det kan gi deg helt nye og uante muligheter for læring og utvikling? 

Det å måtte omstille seg er jo en naturlig del av det moderne arbeidslivet. Så prøv å se positivt på det. 

Les også: Slik gjør du omstilling til fordel for karrieren din.

Er det endringen midlertidig eller permanent?

Det er stor forskjell på om endringen i arbeidsoppgaver er midlertidig eller permanent.

Er de midlertidige må du nok i større grad innrette deg etter det som har blitt bestemt.

Hva gjør jeg om jeg vil nekte å innrette meg?

Det er din plikt å akseptere de endringene som pålegges i kraft av styringsretten.

Hvis du nekter kan det få disiplinærsanksjoner og i verste fall føre til at du mister jobben din.

Krav til saksbehandling

Når arbeidsgiveren endrer arbeidsforhold, kan det foreligge krav om en korrekt saksbehandling. I virksomheter som har minimum 50 arbeidstakere, skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Gjennomføringen av plikten til informasjon og drøfting omfatter:

 • a. informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon,
 • b. informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse,
 • c. informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.

Drøftingen skal skje på et passende tidspunkt og så tidlig som mulig.

I tillegg skal informasjonen gis slik at det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere saken og forberede eventuell drøfting. 

For mer informasjon se lovdata kapittel 8.

Ta kontakt med Samfunnsviterne om du trenger hjelp

Om sjefen din vil endre arbeidsoppgavene dine og du mener det er utenfor styringsretten, eller er usikker om du bør takke ja til tilbudet, tar du bare kontakt med oss. 

Som medlem i Samfunnsviterne får du gratis juridisk bistand fra våre advokater og jurister. 

Hvis du trenger råd eller hjelp, sender du en e-post til [email protected]

Da bør du også legge ved: 

 • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen. 
 • Relevant dokumentasjon, som arbeidsavtale etc. 

Bare husk at du må være forsiktig med å oppgi sensitive personopplysninger. 

Haster det ringer du vår vakttelefon på 22 03 19 05. 

Telefonen er åpen mellom 09-16 alle hverdager.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Illustrasjon av en mann som peker på en skjerm mens to andre mennesker ser på.

Juridisk hjelp på jobben

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen lønns- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.