Placeholder: ArticlePage : Article Top
To personer snakker sammen på jobb. Mann viser kvinnen noe i et dokument.
Samfunnsviterne gir deg sine tips til hva du bør vite om en sluttavtale. Foto: Shutterstock. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Dine rettigheter på arbeidsplassen

Dette bør du vite om sluttavtaler

Slik får du en så bra sluttavtale som mulig.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

En sluttavtale er ofte et godt alternativ til en oppsigelse. 

Men blir du tilbudt en sluttavtale, for eksempel som et resultat av en nedbemanning, er det viktig at du vet hva du kan ha krav på. 

Det er nemlig du og arbeidsgiveren din som skal bli enige om hva den bør inneholde. 

Hva er en sluttavtale?  

En sluttavtale er en gjensidig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsforholdet avsluttes. 

Her blir de begge enige om betingelsene for å avslutte arbeidsforholdet, og unngår på den måten potensielle rettslige skritt i etterkant.  

Hva skal sluttavtalen inneholde? 

Det er ingen definerte regler for hva en sluttavtale skal inneholde.

Noen får fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, andre får lønn i kanskje så mye som to år.

Innholdet defineres nemlig mellom deg og arbeidsgiveren din.

Men når du skriver under på en sluttavtale, fraskriver du deg retten til søksmål i etterkant.

Det er derfor viktig at avtalen er tydelig utformet, juridisk gyldig og tar for seg alle nødvendige aspekter. 

Aspekter som kan tas med i en sluttavtale

Når du blir enig med arbeidsgiveren din om en sluttavtale, må du i alle fall huske på å definere:

 • Din eventuelle økonomiske kompensasjon: Enten i form av månedlige utbetalinger eller en fastsatt sum. Avtal både sum og tidspunkt for utbetaling. 
 • Når du skal avslutte arbeidsforholdet. 
 • Om du skal jobbe eller fritas for jobb frem til avslutningstidspunktet. 
 • Lønn og ytelser frem mot avslutningstidspunktet.
 • Om du eventuelt har ferie til gode, og hvordan denne skal godtgjøres. 
 • Når du meldes ut av pensjon- og forsikringsordningene, og om du har noen muligheter for fortsettelsesforsikring.
 • Om feriepenger skal betales ut sammen med etterlønn, eller utbetales neste år. 
 • Om du kan få en skattefri støtte til kompetanseheving.
 • Attest og referanse. 

Som en del av sluttavtalen kan altså arbeidsgiveren gå med på å betale deg en økonomisk kompensasjon for at arbeidsforholdet avsluttes uten et søksmål.

Det er dette som kalles sluttpakker.

Som arbeidstaker har du ikke krav på en sluttpakke.

Men siden stillingsvernet ditt er så sterkt, tilbyr gjerne arbeidsgivere dette fordi de ønsker å unngå en dyr og belastende rettssak, eller nedbemanne så smertefritt som mulig.

Fordelene med en sluttpakke, og sluttavtale for den saks skyld, er at den kan skreddersys deg og din situasjon.

Kan jeg forhandle på sluttpakken?

Ja, det kan du.

Hvor omfattende en eventuell sluttpakke kan bli er blant annet avhengig av:

 • Bedriftens økonomiske situasjon.
 • Hva som er vanlig i bransjen eller bedriften fra før.
 • Hvor lenge du har vært ansatt.
 • Hvor høy lønn du har.
 • Hva slags stilling du har.
 • Alderen din.
 • Hvorfor du har blitt tilbudt en sluttpakke.
 • Sjansene dine for å en ny jobb.

Forhandlingsposisjonen din er sterkere om du for eksempel har en høy lønn og en profilert stilling, eller om arbeidsgiveren din har opptrådt klanderverdig.

Hvis du mener det er rom for å få en bedre sluttpakke enn den du er tilbudt, finnes det noen muligheter.

Mulige strategier

Sørg for at du forbereder deg godt før et eventuelt forhandlingsmøte.

Kjenn arbeidsgiveren din og vit hvor skoen trykker. Mange ledere er for eksempel mindre styrt av følelsesmessige årsaker enn andre.

Her er noen eksempler på strategier i et forhandlingsøyemed:

Juridiske tvil.

Er du kvalifisert for en annen ledig stilling i bedriften? Er du valgt ut for oppsigelse på usaklige kriterier?

Rettslige konsekvenser.

Løser sluttavtalen en betent situasjon? Unngår den en tvist eller rettsak?

Personlige konsekvenser.

Vil oppsigelsen føre til store økonomiske problemer for deg, familien din og barna dine?

Bedriftens omdømme.

Rammes virksomhetens omdømme, employer branding-profil og positive omtale i et svært negativ lys som følge av oppsigelsen?

Kjappere vei til mål.

Tror du bedriften vil strekke seg lenger enn vanlig for å kjøpe seg ut av situasjonen? Forsinker det arbeidsgiverens omstilling- og nedbemanningsprosess?

 

Knytt sluttpakken opp mot situasjonen du befinner deg i og dagens lønnsnivå.

I mange tilfeller får du for eksempel et tilbud om lønn i tre måneder, uavhengig om du får deg en ny jobb i den perioden eller ei.

Så finn de gode argumentene og søk samtidig råd og hjelp fra andre eksperter før du går inn i forhandlingene.

Søk råd før du signerer

En sluttavtale skal være en frivillig løsning. Du skal aldri føle deg presset til å signere den.

Du skal samtidig:

 • ha tilstrekkelig tid til å vurdere den,
 • få en tilstrekkelig forklaring på konsekvensene av den, og
 • få muligheten til å konferere med en ekspert (rådgiver, advokat eller lignende) før du signerer den.

Siden risikoen for å trå feil er stor, anbefaler vi at du så tidlig som mulig i prosessen søker juridisk bistand.

Gratis juridisk hjelp

Er du medlem av Samfunnsviterne får du gratis hjelp fra våre advokater og jurister i forbindelse med sluttavtaler. 

Hvis du trenger råd eller hjelp, sender du en e-post til [email protected].

Da bør du også legge ved:

 • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
 • Relevant dokumentasjon, som arbeidsavtale etc.

Bare husk at du må være forsiktig med å oppgi sensitive personopplysninger.

Haster det ringer du vår vakttelefon på 22 03 19 05.

Telefonen er åpen mellom 09-16 alle hverdager.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også