Placeholder: ArticlePage : Article Top
En mann sitter i en sofa og ser tankefull ut i rommet.
En omstillingsprosess kan romme et hav av muligheter. Dette bør du tenke over før du tar et valg. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

karriereveiledning

Slik gjør du omstilling til en fordel for karrieren din 

Hvis en dør lukkes, så åpnes det alltids en ny.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Synes du ordet omstilling er skummelt? Du er ikke alene. 

Ordet representerer for mange av oss noe ukjent og påtvunget, og bringer med seg uro og usikkerhet. 

Men omstilling kan også romme et hav av muligheter. 

Du kan utvikle deg internt og få mer varierte og spennende arbeidsoppgaver, bruke det som en gyllen anledning til læring og personlig utvikling, eller få det sparket du trenger til å søke en ny jobb. 

Hva er omstilling? 

La oss ta det grunnleggende først. 

Omstilling er en prosess som innebærer en endring i organisasjonen eller bedriften du jobber i. 

Eksempler på en slik endring kan være å omorganisere, digitalisere tjenester eller for eksempel nedbemanne. 

Omstillinger og endringer i arbeidslivet har nå blitt en naturlig del av arbeidslivet og evnen til å omstille seg har blitt en viktig egenskap på arbeidsmarkedet. 

Så å erkjenne dette er viktig, for du må være åpen for at endringer skjer, og i stand til å håndtere usikkerheten det medfører. 

Arbeidslivsforskning viser samtidig at de som mestrer omstillinger best: 

 • Opplever mål og mening. 
 • Har en følelse av personlig kontroll og innflytelse. 
 • Ser muligheter for læring og utvikling. 
 • Har sterke bånd til mennesker rundt seg.  
 • Er aktive og engasjerte i organisasjonen.  
 • Har en sterk følelse av å være verdifull.  

Hvordan bør jeg håndtere en omstillingsprosess?

Står du foran noe ukjent, er det lett å tenke negativt. Men ikke fall for fristelsen. Se heller på det usikre som noe positivt.

Innen karriereforskning er det nemlig noe som heter positiv usikkerhet.

Med positiv usikkerhet ser du på uforutsette hendelser og en usikker fremtid som en mulighet til læring og utvikling.

Det gjør du gjennom fem grunnleggende holdninger eller ferdigheter om du vil.

Fem viktige holdninger for å takle endring

Nysgjerrighet.

Vær åpen for nye erfaringer og læringsmuligheter.

Utholdenhet.

Hold ut på tross av motgang.

Fleksibilitet.

Ha et åpent sinn og vær klar til å endre meningene dine hvis omstendighetene krever det. Se uventede hendelser som en mulighet til læring. Ikke ha «tunnelsyn» med tanke på mulige utveier. 

Optimisme.

Tro på at gode ting vil skje. Ikke bruk for mye krefter på å bekymre deg (uten å gjøre noe med det). 

Risikovillighet.

Tør å ta sjanser og «hoppe i det» uten å vite utfallet. 

Få overblikket

I en omstillingsprosess blir gjerne skillet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker veldig tydelig.

Ledelsen har kjent til endringene lenge, vært med på utviklingsarbeidet som ligger bak og dermed blitt vant til endringen over tid.

I tillegg har ledelsen innflytelse over og eierskap til prosessen.

Les også: Hva kan sjefen bestemme? 

For de ansatte derimot, kan endringene komme brått på og oppleves som om de får dem «tredd over hodet».

Hvilke tanker har du rundt dette? Forstår du hva som er årsaken til endringene og konsekvensen av å ikke gjennomføre dem? 

Tenk gjennom:

 • Er du stolt av å jobbe i virksomheten?  
 • Motiveres du av å jobbe for at virksomheten når sine overordnede mål?  
 • Er du villig til å yte litt ekstra (og kanskje også ofre noe) for at virksomheten skal gå godt fremover? 

Kan du utvikle deg internt?

Hvis du i første omgang satser på å utvikle deg videre internt, kan du reflektere over følgende: 

1. Ser du behovet for endringene? 

Innta arbeidsgiverens perspektiv: 

 • Hva er grunnen til at disse endringene kommer nå? 
 • Hvorfor er endringene nødvendige? 
 • Hva er grunnen til at ditt arbeidsforhold påvirkes? 

2. Hvordan kan du bidra til å nå virksomhetens overordnede mål? 

Ikke bare tenk på hva du mister, undersøk også hva du kan få av nye interessante oppgaver. Her er det viktig at du selv melder interessen din.

3. Hvilke bekymringer har du? Hva kan du gjøre for å minske disse? 

Ledelsen har lite å tjene på at det tiskes og hviskes bak lukkede kontordører, så det er en fordel at alle parter involveres. Det skaper en mer forutsigbar prosess.

Så hvis du har noen bekymringer eller det er noe du lurer på, snakk med lederen din, tillitsvalgte eller verneombud, og sett deg inn i lov- og avtaleverk. Men vær forsiktig med å «presse frem» en  avgjørelse på områder som fremdeles er uavklart. 

Er det mer fristende for deg å bytte jobb?

Hvis endringene på arbeidsplassen din går i en retning som gjør det mer fristende for deg å lete etter en ny jobb, er det viktig at du ikke får helt tunnelsyn.

Tenk mindre på hva du søker deg vekk fra, og heller mer på hva du søker deg til.

Bruk sjansen som et springbrett til en ny start, og sørg for at overgangen blir så god som mulig.

Lykke til!  

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Illustrasjon av en vektskål. Oppi den tyngste delen ligger mange mynter. I den letteste delen en mann.

Hva trenger du hjelp til?

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.