Placeholder: LandingPage : Header

råd og bistand

Hva trenger du hjelp til?

Er du medlem så hjelper vi deg med alle spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Ingen av medlemmene våre skal føle seg usikre på deres rettigheter eller stå alene i en arbeidskonflikt. Vi i Samfunnsviterne er her for å gi deg den tryggheten du trenger – uavhengig hvor i karriereløpet du befinner deg.

Illustrasjon av en vektskål. Oppi den tyngste delen ligger mange mynter. I den letteste delen en mann.
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: Full-width

Vår kompetanse og fokus

Illustrasjon av en mann som peker på en skjerm mens to andre mennesker ser på.

Juridisk hjelp på jobben

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen lønns- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.

Illustrasjon av hodet til en mann som ser på tre plaketter med bilder av et tre, mynter og en blomst.

Lønn i offentlig sektor

En av våre viktigste oppgaver som fagforening er å være en rådgiver for medlemmene våre i spørsmål om lønn. Vi jobber for at lønnen skal forhandles lokalt, der medlemmene jobber. Fordi vi mener dette gir best uttelling for medlemmene våre.

Illustrasjon av en mann som jobber på en laptop med kontorbygninger bak ham.

Lønn i privat sektor

Det skal lønne seg å ta høy utdannelse. Vi er opptatt av at du skal få lønn som fortjent. Vi gir deg verktøyene du trenger for at du skal kunne forhandle opp lønnen din, både i lønnssamtalen og når du bytter jobb.

Johnny Marken

Juridisk bistand

Dette får fagforeningsadvokatene ofte spørsmål om

Lønn, ferie, arbeidstid, permisjon eller oppsigelse? Det er flust av situasjoner man kan havne i på jobb. Sjekk spørsmålene Samfunnsviternes arbeidslivseksperter får mange av.

Se hva folk ofte lurer på
Placeholder: 3 column 33-33-33
Placeholder: 3 column 33-33-33 : Left

Spørsmål og svar-forum

I forumet vårt kan du spørre oss om stort og smått om lønns- og arbeidsvilkår, og se hva andre samfunnsvitere lurer på. Kanskje de lurer på det samme som deg? 

Placeholder: 3 column 33-33-33 : Center

Juridisk hjelp på fritiden

Få tre timer gratis juridisk bistand, inkludert tilgang til juridiske standardkontrakter som for eksempel samboeravtaler.

Placeholder: 3 column 33-33-33 : Right
Placeholder: Full-width