Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne ser fornøyd ut og holder armene hevet. PC foran henne på bordet og hun holder en liten minidrill venstrehånd.
Er du medlem av Samfunnsviterne kan du få gratis juridisk hjelp i arbeidsrelaterte saker. Foto: Pexels.com. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

juridisk bistand

Juridisk hjelp på jobben

I Samfunnsviterne finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen arbeidsrelaterte spørsmål. Tilbudet er gratis for medlemmer, av høy kvalitet og garanterer vår konfidensialitet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ingen av medlemmene våre skal føle seg usikre på deres rettigheter eller stå alene i en arbeidskonflikt. 

Derfor tilbyr vi alle våre medlemmer gratis juridisk hjelp.

Vi i Samfunnsviterne er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb. 

Vi kan for eksempel hjelpe deg med

Ansettelse og arbeidskontrakt

Samfunnsviterne kan hjelpe deg vurdere arbeidskontrakten din og bistå med råd og innspill når du forhandler på vilkårene hos en ny eller eksisterende arbeidsgiver.

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Likevel er mange av medlemmene våre midlertidig ansatt. Samfunnsviterne kan hjelpe deg vurdere om din midlertidig tilsetting er lovlig og veilede deg i hvordan du kan kreve en fast stilling.

Kollektiv arbeidsrett og tariffavtaler

Samfunnsviterne har lang erfaring med kollektiv arbeidsrett. Vi kan bistå med informasjon om reglene for inngåelse og opphør av tariffavtaler, fredsplikten i tariffperioden og tvisteløsningssystemet. I tillegg kan vi bistå i rettstvister om eksistensen, gyldigheten og fortolkningen av inngåtte tariffavtaler.

Konkurranseklausuler

Samfunnsviterne kan bistå med råd og veiledning knyttet til lovligheten og rekkevidden av slike klausuler, for eksempel ved inngåelse eller opphør av arbeidsforholdet.

Opphavsrett eller immaterialrett

I et arbeidsforhold kan det oppstå spørsmål av opphavsrettslig karakter. Hvem eier rettighetene til boken du skrev for arbeidsgiver? Hvilke regler gjelder for bruk av bilder på internett? Samfunnsviterne har kompetanse på opphavsrett/immaterialrett og tar imot henvendelser på dette området.

Arbeidsgivers styringsrett i arbeidsforholdet

Hva kan sjefen bestemme i et løpende arbeidsforhold? I hvor stor grad kan ansvarsområder og oppgaver endres? Vi veileder deg i disse og andre spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett.

Omorganisering og nedbemanning

Samfunnsviterne kan bistå deg i omorganisering- og nedbemanningsprosesser. Har du som ansatt for eksempel fått et tilbud om en ny stilling med andre vilkår? Vi hjelper deg med å vurdere om det er endringer du må eller bør akseptere.

Avslutning av arbeidsforhold

Samfunnsviterne har lang erfaring med å hjelpe medlemmene våre når de skal avslutte arbeidsforholdet deres. Vi vurderer lovligheten av oppsigelser, og kan bistå ved inngåelse av sluttavtaler. Vi kan gi råd over telefon, delta i møter med arbeidsgiver og om nødvendig føre saken for retten. 

Andre temaer vi kan hjelpe deg med  

  • Spørsmål om lønn, pensjon og trygd. 
  • Konflikter og uenighet på arbeidsplassen.
  • Rettigheter knyttet til arbeidstid, permisjon og ferie.
  • Virksomhetsoverdragelse.

 

Når kan jeg benytte meg av tilbudet om gratis juridisk hjelp?

Medlemstilbudet gjelder for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus, kontingentkategori, arbeidssted og bosted. Medlemstilbudet er altså gratis, men særlige vilkår gjelder for sakførsel i rettsapparatet.

Retten til gratis juridisk bistand forutsetter også at noen vilkår er oppfylt, se juridiske retningslinjer.

De viktigste vilkårene er:

  • Du har vært medlem i Samfunnsviterne i tre måneder (karantenetid). 
  • Du har ikke utestående forfalt kontingent.
  • Saken du ønsker hjelp i, kan ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid).

Slik kontakter du oss

Hvis du trenger råd og bistand fra oss, så kan vi nås via 

Henvendelsen din blir behandlet mest effektivt hvis vi samtidig mottar:

  • En kort beskrivelse av saken og problemstillingen.
  • Relevant dokumentasjon, slik som arbeidsavtale og referater etc.

Bare husk at du bør unngå å oppgi sensitive personopplysninger i henvendelsen din. E-post er ikke en sikker informasjonskanal. Les mer om informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne.

Hvis saken haster kan du ringe oss på vakttelefonen vår: 22 03 19 05, mellom klokken 09-16 alle hverdager.

Vår ambisjon

Våre rådgivere arbeider hvis mulig fra et hjelp-til-selvhjelp prinsipp. Vår ambisjon er å finne frem til løsninger via dialog, forhandlinger og mekling.

Vår konfidensialitet

Samfunnsviternes advokater, jurister og medarbeidere er underlagt eksterne og interne regler om konfidensialitet. Vår saksbehandling og behandling av medlemsinformasjon skal skje i samsvar med våre medlemmers behov for personvern og informasjonssikkerhet.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se også

Hender som undertegner et dokument.

Juridisk hjelp på fritiden

Som medlem får du tre timer juridisk bistand, inkludert tilgangen til juridiske standardkontrakter som for eksempel samboeravtaler.

Et portrettbilde av en mann som smiler. Bak mannen er det en bokhylle.

Tilbud om karriereveiledning

Ønsker du å snakke med noen om karrieremulighetene dine? Samfunnsviterne tilbyr nå karriereveiledning over telefonen.