Placeholder: ArticlePage : Article Top
En jente ser på mobilen som viser et bilde av en hengelås. Dette skal illustrere sikkerhet.
Medlemmer som søker råd og bistand fra sekretariatet i lønn- og arbeidsspørsmål, bør i størst mulig grad unngå å sende sensitive personopplysninger på e-post til sekretariatet. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Personvern i samfunnsviterne

Informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til det beste for medlemmene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Informasjonssikkerhet er et samlebegrep som omfatter ulike aspekter, for eksempel:

  • Opplysninger skal ikke komme på avveie.
  • Det skal ikke lagres sensitive opplysninger det ikke er saklig behov for.
  • Uautoriserte skal ikke ha fysisk adgang til lokaler der sensitiv informasjon håndteres, eller få til slik elektronisk lagret informasjon.
  • Informasjon skal ikke kunne forandres uten autorisert tilgang.
  • IT-systemer og infrastruktur skal legges opp slik at nedetid er lav.
  • Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere som har behov for det.
  • Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede hendelser.
  • Medarbeidere som bruker informasjonssystemer skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav.

Bruk av e-post

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. E-post er ikke en sikker informasjonskanal.

Medlemmer som søker råd og bistand fra sekretariatet i lønn- og arbeidsspørsmål, bør i størst mulig grad unngå å sende sensitive personopplysninger på e-post til sekretariatet. Andre kanaler, som brev og telefon, bør i stedet benyttes dersom det er nødvendig å oppgi slike opplysninger til foreningen.

Sikkerhetsledelsen i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren - Behandlingsansvarlig.

Vidar Berglund - Sikkerhetsansvarlig.

Åse Marie Eliassen - Personvernombud.

Henvendelser om personvern rettes til [email protected] | tlf 22 03 19 00

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les ogsa andre aktuelle saker om personvern

Mann i hatt sitter med en liten kikkert og ser på noe over et gjerde.

Personvern på 1-2-3

Hvorfor er personvern viktig, og hva er egentlig sensitive opplysninger? Her får du en rask innføring i terminologien.

PC, notatbok og skrivebord

Personvernprinsipper

Europeiske og norske regler om personvern og informasjonssikkerhet bygger på noen grunnleggende personvernprinsipper.