Placeholder: ArticlePage : Article Top
Mann i hatt sitter med en liten kikkert og ser på noe over et gjerde.
Personvern er viktig! Her gir vi deg en rask innføring i terminologien. Foto: Shutterstock/ER 09.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

pERSONVERN

Personvern på 1-2-3

Hvorfor er personvern viktig, og hva er egentlig sensitive opplysninger? Her får du en rask innføring i terminologien.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hva er personvern?

Personvern handler om menneskets rett til og ønske om å ha kontroll på informasjon om seg selv; hvem vet hva om meg, hva brukes informasjonen til og hvordan brukes den.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Eksempler er:

 • Navn.
 • Adresse.
 • Arbeidssted.
 • Arbeidskontrakt.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse.
 • IP-adresse.
 • Bilder.
 • Fingeravtrykk.
 • Irismønster.
 • Fødselsnummer.

Informasjon om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger er opplysninger som anses å være særlig nærgående. Dette kan være etnisk bakgrunn, helseforhold, politisk eller religiøs oppfatning, eller at man er dømt for en straffbar handling. Også medlemskap i fagforeninger er ifølge gjeldende rett en sensitiv personopplysning. Slike opplysninger har krav på særlig beskyttelse.

Hva menes med behandling av personopplysninger?

Med dette menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, overføring, publisering, sletting og eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om personvern:

En jente ser på mobilen som viser et bilde av en hengelås. Dette skal illustrere sikkerhet.

Informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til det beste for medlemmene.