Placeholder: ArticlePage : Article Top
En gruppe mennesker som rekker opp hånden for å spørre om noe
Hvilke spørsmål kommer ofte inn til våre arbeidslivseksperter? Her får du et innblikk i hva mange som tar kontakt med Samfunnsviterne lurer på. Foto:  Shutterstock/Robert Kneschke
Placeholder: ArticlePage : Article Nav
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Juridisk bistand

Dette får fagforeningsadvokatene ofte spørsmål om

Lønn, ferie, arbeidstid, permisjon eller oppsigelse? Det er flust av situasjoner man kan havne i på jobb. Sjekk spørsmålene Samfunnsviternes arbeidslivseksperter får mange av.

Publisert:

Lønn og forhandlinger

- Veldig mange av spørsmålene vi får dreier seg om lokale forhandlinger og lønn, forteller Johnny Marken, advokat og leder i Samfunnsviternes arbeidslivsavdeling.

- Spørsmålene gjelder alt fra hva lokale forhandlinger egentlig er, hvordan de foregår, hvordan man skriver et lønnskrav og gjennomfører en lønnssamtale – til råd om startlønn i jobben, utdyper Marken.

Spørsmål fra tillitsvalgte kan være om bruddgrense, lønnsmasse, overheng, glidning og andre morsomme tekniske beregningsspørsmål.

Hva går egentlig lokale forhandlinger ut på?

Se vår samleside for lokale forhandlinger, og sjekk ut ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger i Samfunnsviternes spørsmål-og-svar-forum.

I tillegg til lønn og forhandlinger, er spørsmål rundt nettopp ansettelse blant temaene som dukker ofte opp.

- Både når det gjelder lønnsnivå ved ansettelse, men ikke minst om vilkårene i jobbkontrakten ellers, er det mange som tar kontakt for råd og veiledning. Flere av våre medlemmer er også midlertidig ansatt, og ønsker for eksempel en avklaring rundt når de kan kreve fast stilling, forteller Marken. Les mer om dine rettigheter som midlertidig ansatt.

 

Johnny Marken
Spørsmålene som kommer inn er varierte, men mange av henvendelsene til Samfunnsviternes arbeidslivseksperter handler om lønn og forhandlinger, forteller Johnny Marken, advokat og leder i Samfunnsviternes arbeidslivsavdeling.

Hjelp ved oppsigelse

Å bli sagt opp i jobben vil av de fleste oppleves som dramatisk. Ikke overraskende er nettopp spørsmål rundt oppsigelse blant henvendelsene som kommer inn til Samfunnsviterne.

- Oppsigelse og uenighet rundt avslutting av jobbforhold er blant de mest omfattende henvendelsene vi får. De som tar kontakt får blant annet hjelp med å se på lovligheten og sakligheten i oppsigelsen, forhandling av sluttavtaler og om nødvendig – å føre saken gjennom rettsapparatet, forklarer Marken.

Les mer om hva som defineres som saklig og usaklig oppsigelse hos Arbeidstilsynet.

Ferie og arbeidstid

Ferie er populært, noe som også gjenspeiles når det gjelder antall henvendelser til Samfunnsviterne. Spørsmålene kan gå alt fra hvor mye ferie man har krav på, når den må tas ut, hva man skal ha utbetalt i feriepenger – og hvor mye ferie som kan overføres til neste år.

- En typisk henvendelse kan gå på regelverket rundt overtidsbetaling, hvor mye man har krav på per time og om man kan få overtidslønnen utbetalt selv om man velger å avspasere overtiden, avslutter Marken.

Spørsmål fra forumet: Feriepengetrekk uten opparbeidede feriepenger fra i fjor – hva gjør jeg?

Hjelp til «annet»

En av de største emne kategoriene vi har er emnet “annet”. Dette er forskjellige spørsmål som er såpass spesielle og derfor så få at det ikke gir mening å samle dem i noe annet enn nettopp - “annet”. Det kan være spørsmål som gjelder alt fra innsyn i egen personalmappe til arbeidstakers ytringsfrihet på fritiden.

Det er nesten bare å spørre - så hjelper vi til med det vi kan.

Slik hjelper Samfunnsviterne deg

Som fagforeningen din er vi et sikkerhetsnett i jobben og hjelper deg når du trenger det. Medlemskapet i Samfunnsviterne gir deg ressursene du trenger innen juss og arbeidsliv, enten du er ny i jobben, jobber i privat eller offentlig sektor.

Samfunnsviternes lønnskalkulator gir deg i tillegg et solid grunnlag når du skal forhandle lønn og ønsker å se hva andre i samme eller tilsvarende stilling som deg tjener.

Medlemskapet gir også tilgang til en drøss karriereressurser for deg som er på jakt etter jobb eller ønsker nye utfordringer – både i offentlig og privat sektor. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se også

Illustrasjon av en mann som peker på en skjerm mens to andre mennesker ser på.

Juridisk hjelp på jobben

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen lønns- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.

Hender som undertegner et dokument.

Juridisk hjelp på fritiden

Som medlem får du tre timer juridisk bistand, inkludert tilgangen til juridiske standardkontrakter som for eksempel samboeravtaler.

Et portrettbilde av en mann som smiler. Bak mannen er det en bokhylle.

Tilbud om karriereveiledning

Ønsker du å snakke med noen om karrieremulighetene dine? Samfunnsviterne tilbyr nå karriereveiledning over telefonen.