Placeholder: LandingPage : Header

Lokale forhandlinger

Skal du fremme krav eller bli forhandlet for i høst? På disse sidene finner du informasjon som gjør deg godt forberedt til de lokale forhandlingene i stat og kommune.

Illustrasjon av en kvinne og en mann som deler et håndtrykk. Over dem henger en pengesekk og to avtaleverk
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: Full-width

Om lokale forhandlinger for deg som jobber i staten

Det gjennomføres lokale forhandlinger i staten hver høst, der du vil ha anledning til å fremme lønnskrav. Din lokale tillitsvalgt vil gi informasjon om når forhandlingene skal foregå hos deg. De lokale forhandlingene skal være avsluttet 31. oktober i 2023.

Nyttige ressurser