Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Om lokale forhandlinger for deg som jobber i kommunal sektor

Det gjennomføres lokale forhandlinger i kommunal sektor hver sommer eller høst, der du vil ha anledning til å fremme lønnskrav. Din lokale tillitsvalgt vil gi informasjon om når forhandlingene skal foregå hos deg.

Publisert: | Sist endret:

Den samlede økonomiske rammen for kommuneoppgjøret i 2024 landet på 5,2 prosent.

Lokale forhandlinger for medlemmer i kapittel 3 og 5

Noen virksomheter gjennomfører lokale forhandlinger før sommeren, men de fleste gjennomfører dette på høsten.

Er du usikker på når forhandlingene skal gjennomføres på din arbeidsplass, når kravfristen er eller hvem du skal sende det til? Snakk med din tillitsvalgt. Hvis du ikke har tillitsvalgt, hør med arbeidsgiver, eller med Samfunnsviterne på [email protected].

Be om en lønnssamtale

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder, i forkant av forhandlingene. Det er ikke en lønnsforhandling, men det er et viktig og nødvendig forarbeid og virkemiddel som danner et godt grunnlag for lønnskravet du skal skrive og de kommende forhandlingene.

Skriv et lønnskrav

Et godt lønnskrav er et viktig verktøy både for deg og for tillitsvalgte som skal forhandle for deg. Et lønnskrav bør inneholde argumentasjon for hvorfor akkurat du skal gå opp i lønn. Du er den som best vet hva du kan og gjør - beskriv dette, og vær så konkret som mulig.

Hva gjør du dersom Samfunnsviterne ikke har egen tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Jeg ønsker å få på plass lokal tillitsvalgt fra Samfunnsviterne

Dersom det ikke er en egen tillitsvalgt for Samfunnsviterne der du jobber, må det velges lokal tillitsvalgt i god tid før forhandlingene.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i sekretariatet for å få informasjon om hvordan dere kan avholde et medlemsmøte for å velge en tillitsvalgt.

Jeg har ikke lokal tillitsvalgt fra Samfunnsviterne

Dersom det ikke lar seg gjøre å få valgt en tillitsvalgt før forhandlingene, må det undersøkes om tillitsvalgte fra andre akademikerforeninger på arbeidsplassen kan ivareta deg og øvrige Samfunnsvitere.

En oversikt over akademikerforeningene finner du på Akademikernes nettsider. Ved å kontakte arbeidsgiver kan be om en oversikt over hvem som er tillitsvalgte fra andre akademikerforeninger slik at du kan undersøke selv hvem som kan kontaktes.

Jeg har ingen fra Akademikerne som kan representere meg

Dersom det verken er mulig å få på plass en egen tillitsvalgt, eller få en tillitsvalgt fra en av de øvrige akademikerforeningene til å ivareta Samfunnsviterne, må du kontakte sekretariatet og melde fra om at det vil være behov for bistand i forhandlingene.

Bruk lønnsstatistikken

Det kan lønne seg å undersøke hva andre tjener, i stillinger som er sammenlignbare med din. Som medlem av Samfunnsviterne har du tilgang til lønnsstatistikk og lønnskalkulator for din bransje. 

Om lønnssamtalen og lønnskrav på 24 minutter

Vi har to korte filmer om lønnssamtalen og lønnskrav som gir deg en rask og effektiv introduksjon til emnet.

Se ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger

Har du spørsmål om gjennomføringen av forhandlingene eller hvordan du skal forholde deg til endelig resultat, eller andre spørsmål som ikke besvares via lenkene over, sjekk ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger i vårt forum.

Hvor får du hjelp?

Du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgt eller ved å henvende deg til sekretariatet dersom du ikke har en egen tillitsvalgt.

For råd og hjelp fra sekretariatet, tar du kontakt per e-post på [email protected] eller ring vår bistandstelefon på telefon 22 03 19 05.

Til deg som er tillitsvalgt 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om lokale forhandlinger: