Placeholder: CategoryPage : Header

Lov og avtaleverk

Lov og avtaleverk i KS/Samfunnsbedriftene

På denne siden har vi samlet viktige avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i kommunal sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til særavtaler og annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.


Placeholder: CategoryPage : Content

Det kommunale tariffområdet omfatter Samfunnsviternes medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak med eget medlemskap i KS, energiverk organisert som kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven samt konkurranseutsatte bedrifter.

Samfunnsviterne er gjennom forhandlingssammenslutningen Akademikerne en selvstendig part i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalene (HTA) for hhv KS-området og for Samfunnsbedriftene.

Avtaleverk i KS og Samfunnsbedriftene

Viktige avtaledokumenter for kommunal sektor (KS) og Samfunnsbedriftene.

Hovedavtalen i KS og Samfunnsbedriftene: 

Hovedtariffavtalen i KS og Samfunnsbedriftene:

Særavtaler i KS:

Sentrale forbundsvise særavtaler

Sentrale generelle særavtaler:

Avtaler for øvrig i KS:

Oversikt over alle særavtaler i KS 

 

Lønns- og forhandlingssystemet i KS

Det kommunale tariffområdet omfatter de av Samfunnsviternes medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner (kommunale/fylkeskommunale foretak), rettssubjekter med eget medlemskap i KS.

Placeholder: CategoryPage : Bottom