Placeholder: CategoryPage : Header

Tariffområder og avtaleverk

Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene - Staten, KS, Oslo kommune og Spekter helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

Placeholder: CategoryPage : Content

Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Se Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk.

Sektorvise tariffavtaler, særavtaler og lønns- og forhandlingssystemet finner du i lenkene under.

Lov og avtaleverk i statlig sektor

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i statlig sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i staten.

Lov og avtaleverk i KS/Samfunnsbedriftene

På denne siden har vi samlet viktige avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i kommunal sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til særavtaler og annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Oslo kommune

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Oslo kommune. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Spekter helse

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Spekter helse. Her finner du blant annet hovedavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Spekter tradisjonell/SAN

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Spekter tradisjonell/SAN. Her finner du blant annet hovedavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i KA-sektoren

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i KA-sektoren - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Om tariffavtaler i Virke-området

Samfunnsviterne har egne tariffavtaler med virksomheter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Innen dette tariffområdet arbeider de fleste av Samfunnsviternes medlemmer i sektorene helse, utdanning eller kultur (HUK).

Om avtaleverk i øvrig privat sektor

Våre medlemmer i privat sektor er spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter. I privat sektor har vi både medlemmer som er omfattet av tariffavtale og medlemmer som ikke er omfattet av tariffavtale, de tilhører ulike avtaleområder og kan være inngått sentralt og/eller lokalt.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom