Tariffområder og avtaleverk

Samfunnsviterne har medlemmer i de ulike tariffområdene - Staten, KS, Oslo kommune og Spekter helse. Samfunnsviterne har også medlemmer i privat sektor, spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter.

Samfunnsviternes medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i.

Se Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk.

Sektorvise tariffavtaler, særavtaler og lønns- og forhandlingssystemet finner du i lenkene under.

Lov og avtaleverk i statlig sektor

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i statlig sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i staten.

Lov og avtaleverk i KS/Samfunnsbedriftene

På denne siden har vi samlet viktige avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i kommunal sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til særavtaler og annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Oslo kommune

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Oslo kommune. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Spekter helse

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Spekter helse. Her finner du blant annet hovedavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i Spekter tradisjonell/SAN

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Spekter tradisjonell/SAN. Her finner du blant annet hovedavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Lov og avtaleverk i KA-sektoren

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i KA-sektoren - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Om tariffavtaler i Virke-området

Samfunnsviterne har egne tariffavtaler med virksomheter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Innen dette tariffområdet arbeider de fleste av Samfunnsviternes medlemmer i sektorene helse, utdanning eller kultur (HUK).

Om avtaleverk i øvrig privat sektor

Våre medlemmer i privat sektor er spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter. I privat sektor har vi både medlemmer som er omfattet av tariffavtale og medlemmer som ikke er omfattet av tariffavtale, de tilhører ulike avtaleområder og kan være inngått sentralt og/eller lokalt.

Ingen flere artikler