Placeholder: CategoryPage : Header

om tariffavtaler

Om tariffavtaler i Virke-området

Samfunnsviterne har egne tariffavtaler med virksomheter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Innen dette tariffområdet arbeider de fleste av Samfunnsviternes medlemmer i sektorene helse, utdanning eller kultur (HUK).

Hovedavtale

Landsoverenskomster innen helse, utdanning og kultur (HUK)

Sektorene Virke/HUK er regulert med egne tariffavtaler kalt landsoverenskomster. Samfunnsviterne er part i følgende landsoverenskomster: 

 

Placeholder: CategoryPage : Content

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har revidert ny overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke for perioden 2020-2022, som gjøres gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.

Tariffavtaler og lønnsforhandlinger i Virke/HUK

Initialene HUK representerer en kortform for helse, utdanning og kultur. Virke/HUK-området er den delen av Virke hvor medlemsforetakene driver innenfor helse-, utdannings- eller kultursegmentet. Det er blant disse virksomhetene at Samfunnsviterne i all hovedsak har sine medlemmer innenfor Virke.

Placeholder: CategoryPage : Bottom