om tariffavtaler

Om tariffavtaler i Virke-området

Samfunnsviterne har egne tariffavtaler med virksomheter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Innen dette tariffområdet arbeider de fleste av Samfunnsviternes medlemmer i sektorene helse, utdanning eller kultur (HUK).

Hovedavtale

Hovedavtale/Parallellavtale 2022-2025

- HUK-tillegg til paralellavtalen 2022-2025

Landsoverenskomster innen helse, utdanning og kultur (HUK)

Sektorene Virke/HUK er regulert med egne tariffavtaler kalt landsoverenskomster. Det dreier seg om følgende landsoverenskomster der Samfunnsviterne er part:

Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10 i forbindelse med koronaepidemien

Landsoverenskomst for virksomheter

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mv.

Landsoverenskomst for høyskoler

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for barnehager

 

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har revidert ny overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke for perioden 2020-2022, som gjøres gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.

Tariffavtaler og lønnsforhandlinger i Virke/HUK

Initialene HUK representerer en kortform for helse, utdanning og kultur. Virke/HUK-området er den delen av Virke hvor medlemsforetakene driver innenfor helse-, utdannings- eller kultursegmentet. Det er blant disse virksomhetene at Samfunnsviterne i all hovedsak har sine medlemmer innenfor Virke.