Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne og virke

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har revidert ny overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke for perioden 2020-2022, som gjøres gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom