Samfunnsviterne og virke

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har revidert ny overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke for perioden 2020-2022, som gjøres gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.

Publisert: | Sist endret: