Placeholder: CategoryPage : Header

lov og avtaleverk

Lov og avtaleverk i KA-sektoren

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om avtaleverk for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i KA-sektoren - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.


Placeholder: CategoryPage : Content

KA jobber med et bredt spekter av utfordringer innen kirkelig arbeidsliv og kirkelig virksomhet. Dette innebærer blant annet tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, forvaltning av kirkebygg, drift av kirkegård, og utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk. Medlemmene i KA er kirkelige styringsorgan - kirkelige fellesråd og menighetsråd, barnehager, stiftelser og en del sentrale organisasjoner.

Samfunnsviterne har partsforhold i hovedavtalen, tariffavtalen og enkelte av særavtalene.

Mer om avtaleverk i KA finner du på KAs nettsider.

Placeholder: CategoryPage : Bottom