Placeholder: CategoryPage : Header

Statlig sektor

Lov og avtaleverk i statlig sektor

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i statlig sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i staten.

Placeholder: CategoryPage : Content

Hovedavtalen

Hovedavtalen er rammen for partssamarbeid og medbestemmelse i staten, det vil si hvordan lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte skal samarbeide i den enkelte virksomhet. Nåværende hovedavtale gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Hovedtariffavtalen

Akademikernes hovedtariffavtale i staten definerer rettighetene til statlige arbeidstakere. Den regulerer også gjennomføringen av lønnsforhandlingene for statlige arbeidstakere for den gjeldende perioden. Nåværende tariffavtale gjelder fra 1. mai 2022 til 30. april 2024.

Særavtaler

Særavtaler i staten er omfattet i kapittel 9 i Statens personalhåndbok (lovdata.no) 

Mer om lønn i staten

Kompensasjon for utenlandsreiser

Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler gjeldende fra innværende år (2022). Avtalene betyr at tjenestereisende i utlandet får kompensert reisetid time for time på samme måte som ved innenlandsreiser.

Placeholder: CategoryPage : Bottom