Placeholder: CategoryPage : Header

Statlig sektor

Lov og avtaleverk i statlig sektor

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i statlig sektor. Her finner du både hovedavtalen og hovedtariffavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i staten.

Placeholder: CategoryPage : Content

Kompensasjon for utenlandsreiser

Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler gjeldende fra innværende år (2022). Avtalene betyr at tjenestereisende i utlandet får kompensert reisetid time for time på samme måte som ved innenlandsreiser.

Placeholder: CategoryPage : Bottom