Placeholder: ArticlePage : Article Top
en forretningsmann i dress som sitter ved gaten ved en flyplass og arbeider på en digital tablet
Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler gjeldende fra innværende år (2022). Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

statlig sektor

Kompensasjon for utenlandsreiser

Partene i staten er kommet til enighet om nye reiseavtaler gjeldende fra innværende år (2022). Avtalene betyr at tjenestereisende i utlandet får kompensert reisetid time for time på samme måte som ved innenlandsreiser.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

De nye avtalene har i større grad enn tidligere oppmerksomhet på klima og miljø. Avtalen sier at klimahensyn alltid skal vurderes før man bestiller reise. Reisen skal foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måten. Det skal også alltid vurderes mulighet for samkjøring når egen bil skal brukes.

Partene vil i god tid før avtaleperiodens utløp foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil. Partene skal blant annet se på alternative modeller for beregning av kilometer for ulike typer kjøretøy miljø- og klimaaspektet.

Begge avtalene, både innenlandsavtalen og utenlandsavtalen, gjelder for tre år med forhandlingsrett på alle satser hvert år.

Se statens utenlandssatser her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom