Placeholder: CategoryPage : Header

Privat sektor

Om avtaleverk i øvrig privat sektor

Våre medlemmer i privat sektor er spredt ut over et bredt spekter av bransjer og virksomheter. I privat sektor har vi både medlemmer som er omfattet av tariffavtale og medlemmer som ikke er omfattet av tariffavtale, de tilhører ulike avtaleområder og kan være inngått sentralt og/eller lokalt.

Placeholder: CategoryPage : Content

De fleste arbeider i virksomheter uten landsdekkende tariffavtale hvor Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer dermed som oftest på individuell basis, eventuelt mellom en lokal fagforeningsklubb ved tillitsvalgte og arbeidsgiver. Samfunnsviterne anbefaler sine medlemmer å ta kontakt for å avdekke om man er omfattet av en avtale eller ikke, eventuelt for å avklare muligheten for at avtaleforhold kan etableres.

Ofte vil også arbeidsgiversiden se den praktiske nytten av en tariffavtale. Samfunnsviternes sekretariat vil være behjelpelig under slike prosesser.

Les mer om Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk.

Les mer om Akademikernes næringspolitikk.

Selvstendig næringsdrivende?

Her har vi samlet nyttige ressurser og informasjon for deg som er driver egen virksomhet.

Placeholder: CategoryPage : Bottom