Nho/abelia-området

Om tariffavtalen i NHO/Abelia-området

På denne siden har vi samlet viktig informasjon om tariffavtalen i NHO/Abelia-området.

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Abelia

Samfunnsviterne har per 1. juli 2018 inngått overenskomst mellom Samfunnsviterne og Abelia, gjort gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen mellom Tekna og NHO er en del av overenskomsten. Overenskomsten har som rammeavtale intensjon om at partene lokalt eventuelt utfyller denne ved bruk av særavtaler.

Overenskomst Samfunnsviterne - Abelia 2018-2020 – Avtalen er prolongert for perioden 2020-2022.

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke

Samfunnsviterne har per 1. juli 2018 inngått overenskomst mellom Samfunnsviterne og Virke, gjort gjeldende for utvalgte virksomheter. Hovedavtalen/parallellavtalen er del èn av overenskomsten. Dette er den delen av Virke og virksomheter som ikke omfattes av HUK-overenskomstene.