Placeholder: CategoryPage : Header

Nho/abelia-området

Om tariffavtalen i NHO/Abelia-området

På denne siden har vi samlet viktig informasjon om tariffavtalen i NHO/Abelia-området.

Placeholder: CategoryPage : Content

Overenskomst mellom Samfunnsviterne og Abelia

Samfunnsviterne har inngått overenskomst med NHO/ Abelia som gjøres gjeldende for virksomheter der krav om dette fremsettes.

Hovedavtalen mellom NHO med tilsluttede landsforeninger og Tekna er mønster for overenskomsten mellom NHO/Abelia og Samfunnsviterne.

For spørsmål vedrørende opprettelse og/eller praktisering av overenskomsten, vennligst kontakt sekretariatet.

Placeholder: CategoryPage : Bottom