Placeholder: CategoryPage : Header

lov og avtaleverk

Lov og avtaleverk i Spekter tradisjonell/SAN

På denne siden har vi samlet de viktigste avtaledokumentene for deg som er medlem i Samfunnsviterne og jobber i Spekter tradisjonell/SAN. Her finner du blant annet hovedavtalen, i tillegg til annen nyttig informasjon om avtaleverk i sektoren.

Placeholder: CategoryPage : Content

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) utgjøres av ti organisasjoner innunder hovedorganisasjonen Akademikerne, samt ytterligere tre frittstående organisasjoner.  For Samfunnsviternes medlemmer ansatt i medlemsbedrifter av NAVO er SAN forhandlingspart i alle forhandlingsområder i Spekter unntatt for de av våre medlemmer som jobber i helseforetakene.

Hovedavtale

Hovedavtale mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og SAN. 2018- 2021

Overenskomst del A.

Overenskomst del A. 2018-2020.

A-delsprotokoll

Innledende sentrale forhandlinger om lønnsregulering for 2. avtaleår 2019

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2018.

Innledende sentrale forhandlinger om lønnsregulering for 2. halvår 2017.

Les mer om SAN på www.san.no - der finner du også mer om avtaleverk i SAN.

 

Placeholder: CategoryPage : Bottom