Placeholder: ArticlePage : Article Top
Stabel med mynter. En hånd som holder over de. Hendene danner nesten form som et tak over myntene.
Hvilke muligheter har du til lønnsforhandlinger i offentlig sektor? Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

lønn

Slik forhandler du lønn i offentlig sektor

Her får du alt om lønnsforhandlinger i offentlig sektor på 5 minutter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Er du usikker på hvordan lønn forhandles i det offentlige og om du i det hele tatt har en mulighet til å påvirke lønnen din?

Da bør du lese videre. Her er innsikten du trenger for å få lønnen du fortjener.

Tariffavtalen gir deg trygghet 

Får du en jobb i staten, gjør tariffavtalen deg trygg på at du blir rettferdig behandlet. 

Tariffavtalen er en kollektiv avtale en bedrift tegner med sine ansatte.

Avtalen regulerer alle rettigheter de ansatte har på arbeidsplassen, som blant annet arbeidstid, ferieavvikling, oppsigelse, pensjon og ikke minst lønnssatser/lønnstrinn.

En tariffavtale er gjensidig forpliktende og en minimumsstandard for dine rettigheter.

Har du en tariffavtale er du sikker på å få med deg tilleggene som blir fremforhandlet i de sentrale lønnsjusteringene som kommer hvert år.  

De sentrale lønnsforhandlingene. Et lønnssystem som setter deg og din kompetanse i sentrum 

De sentrale lønnsforhandlingene skjer i april hvert år. Disse forhandlingene betegnes spøkefullt som vårens vakreste eventyr, men kan ende opp i forhandling, mekling og streik. 

Det er Akademikerne som forhandler på vegne av medlemmene i Samfunnsviterne.

Akademikernes lønnssystem er annerledes enn de andre fagforeningene.

Mens det i det offentlig er vanlig med lønnstrinn, så opererer Akademikerne med en lønnsstige.

Lønnsstigen tar utgangspunktet i årslønnen din.

I de sentrale lønnsforhandlingene Akademikerne har med staten forhandles det frem en samlet pott som fordeles til virksomheten lokalt.

Deretter fordeler arbeidsgiver og tillitsvalgt kollektivt til alle ansatte eller favoriserer enkeltgrupper som fortjener et løft.

I tillegg legges det opp til individuelle justeringer. 

Fordelen med denne modellen er at de som bestemmer lønnsnivået kjenner deg.

Du kan lettere få gjennomslag for hva du faktisk tilfører virksomheten din.  

De lokale lønnsforhandlingene. Få lønnen du fortjener

Kan du likevel forhandle på lønnen din selv om de sentrale forhandlingene er over? Ja, det kan du.

Etter at tillitsvalgte og arbeidsgiver har forhandlet seg frem til en god lønnspott og fordelt den kollektivt, skal potten dekke individuelle behov.

Det er her du får en gyllen sjanse til å argumentere for lønnsøkningen din! 

De lokale lønnsforhandlinger starter ofte tidlig på høsten.

Da trenger de tillitsvalgte å vite om dine krav i god tid før de lokale forhandlingene.

Det er derfor veldig viktig at du forteller din tillitsvalgte om lønnskravet ditt i god tid før det, gjerne før sommerferien. 

I lønnskravet må du argumentere godt for hvorfor nettopp du skal ha høyere lønn.

Desto bedre argumentasjonen din er, jo større er sannsynlighet for at saken din får gjennomslag hos tillitsvalgt og arbeidsgiver.  

Dette må du legge vekt på i argumentasjonen din: 

  • Du har tatt kurs eller videreutdanning som gjør deg mer kompetent i jobben din 
  • Du har fått flere og mer krevende arbeidsoppgaver og tatt mer ansvar 
  • Du har hatt ansvaret for et prosjekt eller en oppgave som har vært veldig viktig for virksomheten 
  • Du pålegges oppgaver som gjør at du jobber langt utover normerte 37,5 timer i uken.

Men det er viktig at lønnskravet ditt er kortfattet og tydelig.

Det er ikke en god ide å skrive side opp og side ned om hvor fantastisk du er. De trenger mest mulig konkrete argumenter for lønnsøkningen du ønsker.

Og husk at den tillitsvalgte er på laget ditt. Ta gjerne en dialog med dem og rådfør deg om situasjonen din.  

Les også: Slik skriver du et godt lønnskrav. 

Lønnssamtalen – på eget initiativ

Du kan også forhandle på lønnen din når den årlige lønnssamtalen kommer på banen.

Er du ansatt i staten har du nemlig krav på en årlig lønnssamtale med lederen din.

Her har du mulighet for å ha en konstruktiv samtale med lederen din om lønnen og innsatsen din på arbeidsplassen.

Sammen kan du og din leder bli enig om målsetningen og hvilken kompetanse og hvilke egenskaper du må videreutviklet.

Timingen er her alfa omega. Du bestemmer når du vil ha lønnssamtale, og legger du samtalen i god tid før de lokale forhandlingene, er det større sannsynlighet for at du får gjennomslag for ditt krav.

Les også: Hvordan foregår lønnssamtalen i offentlig sektor? 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Disse artiklene kan også være av interesse for deg.