Ung kvinne leser  skjema mens hun ser etter noe på PCen.
Her kan du laste ned våre kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Foto: Shutterstock

lønn

Last ned Samfunnsviternes kravskjema

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Publisert: | Sist endret:

Før du laster ned skjemaene

I tillegg til kravskjemaet som du kan laste ned under, må kravet inneholde en begrunnelse. I dette kravet som skal til sendes arbeidsgiveren din kan du legge ved en relativt kort og oversiktlig begrunnelse på et eget ark. Kravet som leveres forhandler skal inneholde en lengre, mer detaljert begrunnelse, og fortrinnsvis knytte argumenter til sentrale og/eller lokale kriterier for lønnsfastsetting der dette foreligger.

Les også: Slik skriver du et godt lønnskrav.

Dersom virksomheten du arbeider i opererer med eget kravskjema kan det være greit å bruke dette.

Hvis ikke kan skjema nedenfor benyttes:

Kravskjema generelt

Kravskjema stat

Kravskjema KS

Kravskjema KS bedrift

Kravskjema Spekter

Kravskjema Oslo kommune

Les også